Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết góc vuông, góc không vuông

+ Góc là hình được tạo bởi hai cạnh có chung đỉnh

+ Ê-ke là dụng cụ dùng để kiểm tra góc vuông, góc không vuông.

+ Góc vuông, góc không vuông:

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông Góc vuông đỉnh O, cạnh OA và cạnh OB

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Góc không vuông đỉnh N, cạnh NM và cạnh NP

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Góc không vuông đỉnh D, cạnh DE, DC

+ Để kiểm tra một góc là góc vuông, nếu hai cạnh của góc trùng với hai cạnh của ê-ke thì góc đó được gọi là góc vuông và ngược lại nếu một trong hai cạnh của góc (hoặc cả hai cạnh của góc đó) không trùng với hai cạnh của ê-ke thì góc đó không phải là góc vuông.

B. Bài tập góc vuông, góc không vuông

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hình nào dưới đây biểu diễn một góc?

A. 

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

B. 

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

C. 

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

D.

 Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Câu 2: Trong tam giác MNP, góc đỉnh N có các cạnh là:

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

A. MP và PM B. MN và MP
C. NM và NP D. PM và PN

Câu 3: Góc trong hình dưới đây là:

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

A. Góc vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC

B. Góc không vuông đỉnh A, cạnh AB và cạnh AC

C. Góc vuông đỉnh C, cạnh CA và cạnh CB

D. Góc không vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC

Câu 4: Khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành:

A. Góc không vuông

B. Góc không vuông

C. Một đường thẳng

D. Không tạo thành hình

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu góc vuông?

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

A. 1 góc vuông B. 2 góc vuông C. 3 góc vuông D. 4 góc vuông

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Trong các hình dưới đây, hãy xác định

a, Góc vuông, nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông đó

b, Góc không vuông, nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông đó

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Hình 1

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Hình 2

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Hình 3

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Hình 4

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Hình 5

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Hình 6

Bài 2: Trong hình tứ giác ABCD dưới đây, có bao nhiêu góc vuông? Bao nhiêu góc không vuông? Kể tên các góc không vuông và góc vuông đó?

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

Bài 3: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình dưới đây để được một hình gồm 5 góc vuông?

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

C. Lời giải bài tập góc vuông, góc không vuông

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B C D B D

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, Các hình là góc vuông là:

Hình 3: góc vuông đỉnh O, cạnh OA và cạnh OB

Hình 4: góc vuông đỉnh X, cạnh XY, cạnh XZ

Hình 5: góc vuông đỉnh F, cạnh FD, cạnh FE

Hình Góc vuông, nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông đó

b, Các hình không phải góc vuông là:

Hình 1: góc không vuông đỉnh B, cạnh BA, cạnh BC

Hình 2: góc không vuông đỉnh N, cạnh NM, cạnh NP

Hình 6: góc không vuông đỉnh K, cạnh KH, cạnh KI

Bài 2:

Trong hình tứ giác ABCD có 1 góc vuông và 3 góc không vuông. Đó là:

Góc vuông đỉnh B, cạnh BA, cạnh BC

Góc không vuông đỉnh A, cạnh AB, cạnh AD

Góc không vuông đỉnh D, cạnh DA, cạnh DC

Góc không vuông đỉnh C, cạnh CB, cạnh CD

Bài 3:

Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông. Góc không vuông

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Góc vuông, góc không vuông. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
26 3.274
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán lớp 3 Xem thêm