Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020

Đề KSCL đầu năm môn tiếng Anh 3 năm 2020

Đề thi chất lượng đầu năm lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát sát lượng đầu năm lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh đầu năm lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát chương trình đã học giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh đã học hiệu quả.

I. Chọn từ khác loại.

1. A. MondayB. FridayC. today
2. A. motherB. fatherC. pen
3. A. thankB. helloC. hi
4. A. youngB. chairC. table
5. A. blueB. pencilC. pink

II. Khoanh tròn đáp án đúng

1. She is flying a kite/ a book.

2. What is Sarah do / doing? She is making lemon / lemonade.

3. What do / does you like?

4. This is a/ an egg. That is a/ an banana.

5. The lemon tastes sour/ sweet.

6. There are six eggs in the hole/ coop.

7. We have got many legs/ leg.

8. The bird lives in a nest/ bee hive.

9. I enjoy rest/ resting in my nest.

10. Sarah and I am / are picking oranges.

III. Nối

A

B

1. How many boys?

2. Who is she?

3. Is this a chair?

4. How are you?

5. What are they?

a. They are pens

b. She is my sister

c. Eight boys

d. No, it isn’t

e. I’m fine. Thank you

IV. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. is / name / Lan / My /

___________________________

2. you / spell / do / How / name / your / ?/

______________________________________________________

3. are / What / these / ?

______________________________________________________

4. book / please / Open / your /,/./

______________________________________________________

5. is / computer / That / my /./

______________________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ khác loại.

1 - C. today; 2 - C. pen; 3 - A. thank; 4 - A. young; 5 - B. penci;

II. Khoanh tròn đáp án đúng

1 - a kite; 2 - doing - lemonade; 3 - do;

4 - an - a; 5 - sour; 6 - coop; 7 - legs;

8 - nest; 9 - resting; 10 - are;

III. Nối

1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - e; 5 - a;

IV. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - My name is Lan.

2 - How do you spell your name?

3 - What are these?

4 - Open your book, please.

5 - That is my computer.

Download Đề thi kèm đáp án tại: Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
9 5.332
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm