Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội bao gồm đề kiểm tra môn Toán lớp 3, đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 3. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 hệ thống lại kiến thức đã được học tại lớp 2, chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới thành công và hiệu quả.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 tỉnh Đồng Nai năm 2012 - 2013

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 3 - Trường Tiểu học Phước Long 1

TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II

ĐỀ KIỂM TRA
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: TOÁN LỚP 3
(Thời gian: 20 phút)

Bài 1: Viết số gồm:

a. 5 trăm, 7 chục và 5 đơn vị:.....................................

b. 3 đơn vị, 3 trăm và 4 chục:......................................

Bài 2: Xếp các số sau theo thứ tự bé đến lớn: 321, 307, 312, 350, 339.

........................................................................................

Bài 3: Tính

a. 5 x 8 - 11 = .................... b. 3 x 6 : 2=........................

Bài 4: Lan có 4 túi bi, mỗi túi bi gồm có 6 viên bi. Hỏi bạn Lan có tất cả bao nhiêu viên bi?

ĐỀ KIỂM TRA
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3
(Thời gian: 20 phút)

Bài 1: Gạch chân các từ viết sai chính tả trong các từ sau:

Ngỉ học, xinh đẹp, quanh quẩn, nghuệch ngoạc, nghúng nguẩy, ngốc ngếch, nghĩ ngợi.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca.

.........................................................................................................

Chim hót líu lo trên cành cây.

.........................................................................................................

Bài 3: Chính tả (nghe - viết). (GV đọc cho học sinh viết 4 câu thơ)

Đánh giá bài viết
16 11.130
Sắp xếp theo
    Đề thi KSCL đầu năm lớp 3 Xem thêm