Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020

Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án

Tài liệu ôn tập học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận Tiếng Anh lớp 3 khác nhau được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới của GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 3 ôn thi cuối năm lớp 3 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

-Cập nhật bộ đề ôn thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 mới nhất tại:Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020. NEW

Ngoài ra VnDoc.com đã đăng tải bộ đề kiểm tra tiếng Anh 3 cuối học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN khác nhau dưới đây.

II. Nội dung Đề cương tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020

Right V or Wrong X( Đúng V hoặc Sai X):

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

a

a

isn’t

is

an

this

1. What …………this ?

2. It is …………….eraser.

3. Is ………….a globe ? Yes, it is.

4. Is this ……………..ruler ? No, it isn't. It's a book

5. This is………... bag.

6 . Is this a wastebasket? No, it ……………....…

Complete the sentences (Hoàn thành câu):

1. ___ is a ruler. => It is a ruler.

2. Who ______he?

____ she your mother?

-> Yes, she is.

3.______ are these?

4. I can say _____ alphabet.

5. How ______you?

6. What color ____ this?

7. ______ ‘s your name?

8. It is ____ diamond.

Circle the correct answers (khoanh tròn đáp án đúng):

0. chere

chair

1. diamond

dyamond

2. tryangle

triangle

3. dellow

yellow

4. marker

macker

 

Match (Nối):

Is this a ruler? => Yes, it is.

What _______ is this? => It’s pink.

What shape is this? => It is _____ diamond.

How are ______? => I’m fine, thank you.

Is this green? => No,__________ . It’s red.

Match (Nối):

Stand  a circle
Make  down
Sit  up
Make  a line

Match (Nối):

0.Is this a circus?

…..b….

a.She’s my grandmother.

1.Is she young?

……….

b.Yes, it is.

2.Who’s she?

……….

c.No, it isn’t. She’s old.

3.What color are these?

……….

d.They’re green.

4.What are these?

……….

e.No, he isn’t. He’s my brother

5.Is he your father?

……….

f.They’re computers.

6.What’s this?

……….

g.It’s a wastebasket.

7. Is this a circus?

…….….

h.My name is Mary.

8.What’s your name?

……….

i. Yes, it is.

9.Is this a diamond?

……….

k.Yes, it is.

10.What color is this?

……….

l.It’s green.

11.Is this purple?

……….

m.No, it isn’t. It’s red.

12.How are you?

……….

n.It’s a wastebasket.

13.What’s this?

……….

o.I’m fine, thank you.

Read and Choose the correct words (Đọc và chọn từ đúng):

too

Hi

meet

home

Who

is

your

This

My

Kate: (0)…..Hi…., Mom! I’m (1)………………….

Mrs. Hill: (2)……………… is he?

Kate: This (3)………….….. my friend.

Mrs. Hill: Hello! What’s (4)…………….... name?

Scott: ( 5)………..……… name’s Scott.

Kate: (6)………….…. is my Mom, Mrs. Hill.

Scott: It’s nice to (7)……………… you, Mrs. Hill.

Mrs. Hill: It’s nice to meet you, (8)……………….

Read and write the numbers into the little boxes :

 

1. This is a square

2.How many pencil cases?

3.This is my brother.

 
 

4.They’re cell phones.

5. sit down.

6. I can reach the bookshelf.

 
 

7. He’s tall and thin.

   

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020

Tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 3 học kì 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học- nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Để đáp ứng nhu cầu ôn tập các môn học lớp 4 năm 2020 - 2021, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn.

Đánh giá bài viết
91 37.307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm