Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định năm 2015 có đáp án gồm 4 bài tập với các dạng đề: đọc nối từ, nối từ với ảnh, điền từ, viết lại câu. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh này sẽ giúp các em học sinh ôn tập Tiếng Anh đã học trên lớp hiệu quả.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Bạch Đằng, Hải Phòng

Tổng hợp đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015

Trường Tiểu học B Yên Đồng

Họ và tên :…………….………………..

Lớp: 3. .…….

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

Năm học: 2014 - 2015

Môn: TIẾNG ANH - LỚP 3

Thời gian làm bài 40 phút

Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (5 điểm).

A. Rubber B. Ship C. House

D. Parrot E. Dog F. Plane

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Bài 2. Đọc và hoàn thành các câu với những từ trong khung (2 điểm)

like trucks How ten cats

I have many toys. I have five (1) trucks, three planes, and (2) ………. yo-yos. My friend Hoa has some pets. She has two dogs and three (3) …………… . What about you? What toys do you (4) ……… ? (5) ...…… many pets do you have?

Bài 3. Đọc và nối (2 điểm)

1. What are you doing?

A. It’s in north Viet Nam.

2. What’s the weather like?

B. I have five.

3. Where’s Sa Pa?

C. I’m watching TV.

4. How many trucks do you have? D. It’s sunny.

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm).

1. have / Do / pets / you / any /?

------------------------------------------------------------------

2. playing / piano / am / I / the /.

-----------------------------------------------------------------

3. far / Ha Long Bay / from / is / Ha Noi /.

-----------------------------------------------------------------

4. you / toys / Do / like / ?

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015

Tổng điểm: 10 điểm

Bài 1: 5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 1 điểm / câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2 điểm.

Điền đúng mỗi từ cho 0,5 điểm.

1. trucks 2. ten 3. cats 4. like 5. How

Bài 3: 2 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm / câu.

1. C 2. D 3. A 4. B

Bài 4: 1 điểm.

  • Viết đúng thứ tự và chỉnh tả mỗi câu cho 0,25 điểm / câu.
  • Viết sai chính tả 1, 2 lỗi trừ 50% số điểm mỗi câu.
  • Viết sai chính tả từ 3 trở lên không cho điểm.

1. Do you have any pets?.

2. I am playing the piano.

3. Ha Long Bay is far from Ha Noi.

4. Do you like toys?

Hiện tại, VnDoc đã cập nhật đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2018 các để các bạn tham khảo. Mời các bạn tải đề thi qua các đường link sau:

Đánh giá bài viết
155 106.389
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm