Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 là tài liệu bao gồm bảng ma trận đề thi giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối năm đạt kết quả cao. Đồng thời, đề thi học kì 2 lớp 3 này sẽ là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh theo các mức chuẩn kiến thức Thông tư 22. Mời thầy cô cùng các em tham khảo và tải về.

Trường Tiểu học………….

Họ và tên:…………………….……

Lớp 3…

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 2017-2018

MÔN: TOÁN – LỚP 3

(Thời gian làm bài: 40 phút không kể thời gian giao đề)

An Thanh, ngày……tháng 5 năm 2017

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 000; nhân, chia số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số.

Số câu

4

1

4

9

Số điểm

0,5

1

0,5

4,5

Đại lượng và đo đại lượng: ki-lô-gam, gam; tiền Việt Nam.

Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và diện tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi và diện tích hình vuông.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Giải bài toán bằng hai phép tính.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

2

1

1

2

Tổng

Số câu

4

1

4

1

3

1

11

2

Số điểm

2

1

2

2

3

1

7

3

PHẦN I: Trắc nghiệm: (7 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số gồm 7 chục nghìn, 8 nghìn, 3 trăm, 4 chục, 2 đơn vị được viết là: (M1- 0, 5 điểm)

A. 75242 B. 78342 C. 57242 D. 73842

Câu 2. Kết quả của phép chia 40050 : 5 là: (M1- 0, 5 điểm)

A. 810 B. 81 C. 801 D. 8010

Câu 3. Giá trị của biểu thức (4536 + 73845) : 9 là: (M1- 0, 5 điểm)

A. 9709 B. 12741 C. 8709 D. 8719

Câu 4. Tìm số tròn nghìn ở giữa số 9068 và 11982 là: (M1- 0, 5 điểm)

A. 10000 và 11000 B. 10000 và 12000

C. 11000 và 9000 D. 12000 và 11000

Câu 5. 3km 12m =………………….m (M2- 0, 5 điểm)

A. 312 B. 3012 C. 36 D. 15

Câu 6. 4 giờ 9 phút = ………….phút (M2- 0, 5 điểm)

A. 49 phút B. 36 phút C. 249 phút D. 13 phút

Câu 7. Số 21 được viết bằng chữ số La Mã là: (M2- 0, 5 điểm)

A. XI B. XII C. XXI D. IXX

Câu 8. Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là: (M2- 0, 5 điểm)

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3

A. 7 tam giác, 6 tứ giác. B. 7 tam giác, 5 tứ giác.

C. 6 tam giác, 5 tứ giác D. 7 tam giác, 7 tứ giác.

Câu 9. Tìm X: (M3- 1 điểm) X : 4 = 1020 (dư 3)

A. 4083 B. 4038 C. 4080 D. 4008

Câu 10. Mẹ đem 100 000 đồng đi chợ; mẹ mua cho Mai một đôi giày hết 36500 đồng và mua một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi mẹ đã dùng bao nhiêu tiền để mua thức ăn?

33000 B. 35000 C. 36000 D. 37000

Câu 11. Một hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

A. 112 B. 122 C. 56 D. 65

II: TỰ LUẬN (3 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (M2- 1 điểm)

2 289 x 4

63 750 : 5

63740 + 3759

100 000 - 73 783

Bài 2: Một đội thuỷ lợi đào được 132 m mương trong 4 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày? (M3- 2 điểm)

>> Tham khảo đề thi mới nhất: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Đề số 2

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1. (M1- 0, 5 điểm) B. 78342

Câu 2. (M1- 0, 5 điểm) D. 8010

Câu 3. (M1- 0, 5 điểm) C. 8709

Câu 4. (M1- 0, 5 điểm) A. 10000 và 11000

Câu 5. (M2- 0, 5 điểm) B. 3012

Câu 6. (M2- 0, 5 điểm) C. 249 phút

Câu 7. (M2- 0, 5 điểm) C. XXI

Câu 8. (M2- 0, 5 điểm) D. 7 tam giác, 7 tứ giác.

Câu 9. (M3 - 1 điểm) A. 4083

Câu 10. (M3 - 1 điểm) D. 37000

Câu 11. (M4 - 1 điểm) A. 112

II: TỰ LUẬN (3 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (M2- 1 điểm)

2 289 x 4 = 9 156

63 750 : 5 = 12 750

63 740 + 3759 = 67 499

99 999 - 73 783 = 26 216

Bài 2: Một đội thuỷ lợi đào được 132 m mương trong 4 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu mét mương trong 7 ngày? (M3- 2 điểm)

Bài giải:

Một ngày đội thủy lợi đó đào được số mét mương là:

132: 4 = 33 (m)

Trong 7 ngày đội thủy lợi đó đào được số mét mương là:

33 x 7 = 231 (m)

Đáp số: 231 mét

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 3 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 3, và môn Toán 3 .Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 3 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
77 40.376
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Xem thêm