Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học Yên Mỹ 1, Hưng Yên

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học Yên Mỹ 1, Hưng Yên là đề thi cuối năm môn Toán lớp 3 có đáp án, giúp các em ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Chúc các em học tốt và đạt điểm cao trong bài thi của mình.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học Yên Mỹ 1, Hưng Yên

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học Yên Mỹ 1, Hưng Yên

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3:

Trường TH Yên Mỹ I
Lớp 3A…
Họ và tên:

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TOÁN– KHỐI 3
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Thời gian: 60 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C, D. hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1: Số liền sau của số 54 829 là:

A. 54 828. B. 54 839. C. 54 830. D. 54 819.

Bài 2: Số lớn nhất trong các số: 8576; 8759; 8761; 8675 là:

A. 8576. B. 8759. C. 8761. D. 8675.

Bài 3: Kết quả của phép nhân: 1614 x 5 là:

A. 8070. B. 5050. C. 5070. D. 8050.

Bài 4: Kết quả của phép chia 28360: 4 là:

A. 709. B. 790. C. 79. D. 7090.

Bài 5: 2m 2cm = … cm . Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 4 cm. B. 22 cm. C. 202 cm. D. 220 cm.

Phần II: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 16 427 + 8 109 b) 93 680 – 7 245

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) 1050 : 5 x 4 b) 420 + 150 : 3

Bài 3: Tìm X:

a) X : 5 = 2050 b) 5 x X = 1505

Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36 m, chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Hãy tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3

Phần I: (3 điểm) Khoanh đúng bài 1, 2, 3, 5, mỗi bài được 0,5 điểm; khoanh đúng bài 4 được 1 điểm. (1C; 2C; 3A; 4D; 5C)

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: 1 điểm: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm (đặt tính đúng được 0,25 điểm)

a) 24 536 b) 86 435

Bài 2: 1,5 điểm: Mỗi biểu thức tính đúng được 0,75 điểm (chỉ tính đúng lượt tính thứ nhất được 0,25 điểm)

a) 840 b) 470

Bài 3: 2 điểm: Mỗi câu được 1 điểm (mỗi lượt tính đúng đươc 0,5 điểm)

a) 10 250 b) 301

Bài 4: 2,5 điểm: Mỗi câu lời giải + phép tính đúng được 1 điểm; tóm tắt + đáp số đươc 0,5 điểm

Bài giải:

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

36: 4 = 9 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

36 x 9 = 324 (m2)

Đáp số

Hiện tại, VnDoc đã cập nhật đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2018 các để các bạn tham khảo. Mời các bạn tải đề thi qua các đường link sau:

Đánh giá bài viết
136 114.960
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Xem thêm