Giải Toán lớp 3 trang 50, 51: Bài toán giải bằng hai phép tính

Giải Toán lớp 3 trang 50, 51: Bài Toán giải bằng hai phép tính giúp các em học sinh làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, bước đầu biết giải và trình bày lời giải. Đồng thời, giúp các em hình thành kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính ở lớp 3.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Giải Toán lớp 3 trang 50

Toán lớp 3 trang 50 bài 1

Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Toán lớp 3 trang 50 bài 1

- Tìm số tấm bưu ảnh của em.

- Tìm số tấm bưu ảnh của cả hai người.

Đáp án và Lời giải chi tiết:

Số tấm bưu ảnh của em là:

15 – 7 = 8 (tấm)

Số tấm bưu ảnh của 2 anh em là:

15 + 8 = 23 (tấm)

Đáp số: 23 tấm

>> Xem chi tiết: Bài 1 trang 50 Toán lớp 3

Toán lớp 3 trang 50 bài 2

Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Toán lớp 3 trang 50 bài 2

- Tìm số lít dầu của thùng 2 bằng cách lấy số lít dầu của thùng 1 cộng với 6.

- Tìm số lít dầu của cả hai thùng bằng cách lấy 18ℓ cộng với số vừa tìm được.

Đáp án và Lời giải chi tiết:

Số lít dầu ở thùng thứ hai là:

18 + 6 = 24 (lít)

Số lít dầu ở cả hai thùng là:

18 + 24 = 42 (lít).

Đáp số: 42 lít

>> Xem chi tiết: Bài 2 trang 50 Toán lớp 3

Toán lớp 3 trang 50 bài 3

Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.

Toán lớp 3 trang 50 bài 3

Phương pháp giải:

- Từ tóm tắt, xác định các đại lượng và giá trị của chúng, thông tin về nhiều hơn, ít hơn và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải và trình bày bài toán:

+) Tìm giá trị của đại lượng chưa biết: Lấy số ki-lô-gam của bao gạo cộng với 5kg.

+) Tìm trọng lượng của cả hai bao bằng cách lấy 27kg cộng với số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Có thể nêu bài toán như sau:

Bao gạo cân nặng 27 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 5 kg. Hỏi cả hai bao đó cân nặng bao nhiêu ki–lô–gam?

Giải:

Bao ngô cân nặng là:

27 + 5 = 32 (kg)

Cả hai bao cân nặng là:

27 + 32 = 59 (kg).

Đáp số: 59 (kg).

>> Xem chi tiết: Bài 3 trang 50 Toán lớp 3

2. Giải Toán lớp 3 trang 51

Toán lớp 3 trang 51 bài 1

Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp ba lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3

Phương pháp giải:

- Tìm quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh.

- Tính tổng quãng đường từ nhà đến chợ huyện và từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh.

Đáp án và lời giải chi tiết:

Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài:

5 × 3 = 15 (km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài:

5 + 15 = 20 (km)

Đáp số: 20 km

>> Xem chi tiết: Bài 1 trang 51 Toán lớp 3

Toán lớp 3 trang 51 bài 2

Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy \frac{1}{3} số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 24ℓ mật ong

Lấy ra: \frac{1}{3} số lít mật ong

Còn lại : ... ℓ mật ong?

- Tìm số lít mật ong đã lấy ra bằng cách lấy số lít mật ong ban đầu chia cho 3.

- Lấy số lít mật ong ban đầu trừ đi số lít mật ong đã lấy ra.

Đáp án và Lời giải chi tiết:

Số lít mật ong lấy ra là:

24 : 3 = 8 (l)

Số lít mật ong còn lại là:

24 – 8 = 16(l).

Đáp số: 16 lít

>> Xem chi tiết: Bài 2 trang 51 Toán lớp 3

Toán lớp 3 trang 51 bài 3

Số?

Toán lớp 3 trang 51 bài 3

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần.

- Muốn thêm (bớt) một số đơn vị thì ta cộng (trừ) số đơn vị.

- Thực hiện các phép tính thích hợp theo chiều từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Đáp án và Lời giải chi tiết:

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3

>> Xem chi tiết: Bài 3 trang 51 Toán lớp 3

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 3 trang 51: Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

......................

Trên đây là: Giải Toán lớp 3 trang 50, 51: Bài toán giải bằng hai phép tính trong SGK môn Toán lớp 3. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài tập Toán lớp 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, VnDoc cung cấp lời giải bài tập Toán lớp 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
86 30.556
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm