Giải bài tập trang 149 SGK Toán 3: Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 3: Luyện tập (tiếp)

Giải bài tập trang 149 SGK Toán 3: Luyện tập (tiếp) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài trong phạm vi số 100000, dạng Toán tìm X, giải Toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 3: Luyện tập so sánh các số trong phạm vi 100000

Hướng dẫn giải bài Luyện tập tiếp – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 149/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

3897; 3898;....;...;...;...

24686; 24687;...;...;...;...

99995; 99996;...;...;...;...

Hướng dẫn giải

3897; 3898; 3899; 3900; 3901; 3902

24686; 24687; 24688; 24689; 24690; 24691

99995; 99996; 99997; 99998; 99990; 100000

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm x

a) X+ 1536 = 6924 b) X – 636 = 5618

c) X x 2 = 2826 d) X : 3 = 1628

Hướng dẫn giải

a) X + 1536 = 6924
X = 6924 – 1536
X = 5388

b) X – 636 = 5618
X = 5618 + 636
X = 6254

c) X x 2 = 2826
X = 2826 : 2
X= 1413

d) X : 3 = 1628
X = 1628 x 3
X= 4884

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương?

Hướng dẫn giải

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 1 ngày là:

315 : 3 = 105 (m)

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 8 ngày là:

105 x 8 = 840 (m)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau.

Giải bài tập Toán lớp 3

Hãy xếp thành hình dưới đây:

Giải bài tập Toán lớp 3

Ta có thể xếp như sau:

Giải bài tập Toán lớp 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 150 SGK Toán 3: Diện tích của một hình

Đánh giá bài viết
26 3.183
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm