Giải Toán lớp 3 trang 82: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 trang 82: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp theo) với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em nắm được cách giải các dạng bài khi tính giá trị của biểu thức có dấu (), vận dụng vào các bài toán có lời văn lớp 3. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo.

1. Giải Toán lớp 3 trang 82

Toán lớp 3 trang 82 câu 1

Tính giá trị của biểu thức:

25 – (20 – 10)                  125 + (13 + 7)

80 – (30 + 25)                   416 – (25 – 11)

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15

125 + (13 + 7) = 125 + 20 = 145

80 – (30 + 25) = 80 – 55 = 25

416 – (25 – 11) = 416 – 14 = 412

Toán lớp 3 trang 82 câu 2

Tính giá trị của biểu thức:

(65 + 15) × 2                (74 – 14) : 2

48 : (6 : 3)                    81 : (3 × 3)

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

(65 + 15) × 2 = 80 × 2 = 160

(74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30

48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24

81 : (3 × 3) = 81 : 9 = 9

Toán lớp 3 trang 82 câu 3

Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau.

Hướng dẫn giải

Mỗi tủ có số quyển sách là:

240 : 2 = 120 quyển sách

Mỗi ngăn có số quyển sách là:

120 : 4 = 30 quyển sách

2. Giải Toán lớp 3 trang 82 - Luyện tập

Toán lớp 3 trang 82 câu 1

Tính giá trị của biểu thức:

238 – (55 – 35)

175 – (30 + 20)

84 : (4 : 2)

(72 + 18) × 3

Hướng dẫn giải

238 – (55 – 35) = 238 – 20 = 218

175 – (30 + 20) = 175 – 50 = 125

84 : (4 : 2) = 84 : 2 = 42

(72 + 18) × 3 = 90 × 3 = 270.

Toán lớp 3 trang 82 câu 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) (421 – 200) × 2

421 – 200 × 2

b) 90 + 9 : 9

(90 + 9) : 9

c) 48 × 4 : 2

48 × ( 4 : 2)

d) 67 – (27 + 10)

67 – 27 + 10

Hướng dẫn giải

a) (421 – 200) × 2 = 221 × 2 = 442

421 – 200 × 2 = 421 – 400 = 21

b) 90 + 9 : 9 = 90 + 1 = 91

(90 + 9) : 9 = 99 : 9 = 11

c) 48 × 4 : 2 = 192 : 2 = 96

48 × (4 : 2) = 48 × 2 = 96

d) 67 – (27 + 10) = 67 – 37 = 30

67 – 27 + 10 = 40 + 10 = 50.

Toán lớp 3 trang 82 câu 3

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

(12 + 11) × 3 ...45                    30... (70 + 23) : 3

11 + (52 – 22)...41                  120...484 : (2 + 2)

Hướng dẫn giải

(12 + 11) × 3 > 45                    30 < (70 + 23) : 3

11 + (52 – 22) = 41                  120 < 484 : (2 + 2)

Toán lớp 3 trang 82 câu 4

Cho 8 hình tam giác mỗi hình như hình bên hãy xếp thành hình cái nhà

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Có thể xếp như sau:

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải vở bài tập Toán 3 bài 77: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 83 SGK Toán 3: Luyện tập chung tính giá trị của biểu thức

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
62 29.987
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm