Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập SGK Toán 3 trang 82

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp theo) với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em nắm được cách giải các dạng bài khi tính giá trị của biểu thức có dấu (), vận dụng vào các bài toán có lời văn. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp)

Giải bài tập Toán 3 Toán 3: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (bài 1, 2, 3, 4 trang 82)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

25 – (20 – 10) 125 + (13 + 7)

80 – (30 + 25) 416 – (25 – 11)

Hướng dẫn giải

25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15

125 + (13 + 7) = 125 + 20 = 145

80 – (30 + 25) = 80 – 55 = 25

416 – (25 – 11) = 416 – 14 = 412

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

(65 + 15) × 2 (74 – 14) : 2

48 : (6 : 3) 81 : (3 × 3)

Hướng dẫn giải

(65 + 15) × 2 = 80 × 2 = 160

(74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30

48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24

81 : (3 × 3) = 81 : 9 = 9

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau.

Hướng dẫn giải

Mỗi tủ có số quyển sách là:

240 : 2 = 120 quyển sách

Mỗi ngăn có số quyển sách là:

120 : 4 = 30 quyển sách

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3: Luyện tập tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (bài 1, 2, 3, 4 trang 82/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

238 – (55 – 35)

175 – (30 + 20)

84 : (4 : 2)

(72 + 18) × 3

Hướng dẫn giải

238 – (55 – 35) = 238 – 20 = 218

175 – (30 + 20) = 175 – 50 = 125

84 : (4 : 2) = 84 : 2 = 42

(72 + 18) × 3 = 90 × 3 = 270.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

a) (421 – 200) × 2

421 – 200 × 2

b) 90 + 9 : 9

(90 + 9) : 9

c) 48 × 4 : 2

48 × ( 4 : 2)

d) 67 – (27 + 10)

67 – 27 + 10

Hướng dẫn giải

a) (421 – 200) × 2 = 221 × 2 = 442

421 – 200 × 2 = 421 – 400 = 21

b) 90 + 9 : 9 = 90 + 1 = 91

(90 + 9) : 9 = 99 : 9 = 11

c) 48 × 4 : 2 = 192 : 2 = 96

48 × (4 : 2) = 48 × 2 = 96

d) 67 – (27 + 10) = 67 – 37 = 30

67 – 27 + 10 = 40 + 10 = 50.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

(12 + 11) × 3 ...45 30... (70 + 23) : 3

11 + (52 – 22)...41 120...484 : (2 + 2)

Hướng dẫn giải

(12 + 11) × 3 > 45 30 < (70 + 23) : 3

11 + (52 – 22) = 41 120 < 484 : (2 + 2)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Cho 8 hình tam giác mỗi hình như hình bên hãy xếp thành hình cái nhà

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Có thể xếp như sau:

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải vở bài tập Toán 3 bài 77: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 83 SGK Toán 3: Luyện tập chung tính giá trị của biểu thức

Đánh giá bài viết
57 18.571
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm