Giải Toán lớp 3 trang 79: Tính giá trị của biểu thức

Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3: Tính giá trị biểu thức với lời giải chi tiết giúp các em học sinh biết được cách tính nhẩm giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia. Đồng thời, lời giải bài tập Toán 3 này còn giúp các em biết áp dụng tính giá trị của biểu thức để điền dấu <, >, =.

Toán lớp 3 trang 79 câu 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) 205 + 60 + 30

268 – 68 + 17

b) 462 – 40 + 70

287 – 7 – 80

Hướng dẫn giải

a) 205 + 60 + 30 = 265 + 30

= 295

268 – 68 + 17 = 200 + 17

= 217

b) 462 – 40 + 70 = 422 + 70

= 492

287 – 7 – 80 = 280 – 80

= 200

Toán lớp 3 trang 79 câu 2

Tính giá trị của biểu thức

a) 15 × 3 × 2

48 : 2 : 6

b) 8 × 5 : 2

81 : 9 × 7

Hướng dẫn giải

a) 15 × 3 × 2 = 45 × 2 = 90b) 8 × 5 : 2 = 40 : 2 = 20
48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 481 : 9 × 7 = 9 × 7 = 63

Toán lớp 3 trang 79 câu 3

Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm sau đây

55 × 5 : 3 .... 32

47 ..... 84 - 34 - 3

20 + 5 ..... 40 : 2 + 6

Hướng dẫn giải

55 × 5 : 3 > 32

47 = 84 -34 - 3

20 + 5 < 40 : 2 + 6

Toán lớp 3 trang 79 câu 4

Mỗi gói mì nặng 80g, mỗi hộp sữa nặng 455g. Hỏi 2 gói mì và 1 hộp sữa nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải

2 gói mì và 1 hộp sữa nặng số gam là:

80 + 80 + 455 = 615 gam

Đáp số: 615 gam

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp)

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
63 21.563
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm