Giải bài tập trang 169 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100 000

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100 000

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100 000 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập đọc viết cấu tạo các số trong phạm vi 100 000. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Ôn tập các số đến 100000 – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 169/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số thích hợp vào mỗi vạch:

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đọc các số: 36982; 54175; 90631; 14034; 8066; 71459; 48307; 2003; 10005 (theo mẫu)

Mẫu: 36982 đọc là ba mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi hai

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn đọc các số

+ 54175 đọc là năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm

+ 90631 đọc là chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi mốt

+ 14034 đọc là mười bốn nghìn không trăm ba mươi bốn

+ 8066 đọc là tám nghìn không trăm sáu mươi sáu

+ 71459 đọc là bảy mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi chín

+ 48307 đọc là bốn mươi tám nghìn ba trăm linh bảy

+ 2003 đọc là hai nghìn không trăm linh ba

+ 10005 đọc là mười nghìn không trăm linh năm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Viết các số 9725, 6819, 2096, 5204, 1005 (theo mẫu)

Mẫu: 9725 = 9000 + 700 + 20 + 5

a) Viết các tổng sau theo mẫu:

b) 4000 + 600 + 30 +1 7000 + 500 + 90 + 4

9000 + 900 + 90 + 9 9000 + 90

9000 + 9

Mẫu: 4000 + 600 + 30 +1 = 4631

Hướng dẫn giải

a) 6819 = 6000 + 800 + 10 + 9

2096 = 2000 + 90 + 6

5204 = 5000 + 200 + 4

1005 = 1000 + 5

b) 4000 + 600 + 30 +1 = 4631 7000 + 500 + 90 + 4 = 7594

9000 + 900 + 90 + 9 = 9999 9000 + 90 = 9090

9000 + 9 = 9009

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2005; 2010; 2015;..;...

b) 14300; 14400; 14500;..;...

c) 68000; 68010; 68020;..;...

Hướng dẫn giải

2005; 2010; 2015; 2020; 2025

14300; 14400; 14500; 14600; 14700

68000; 68010; 68020; 68030; 68040

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 170 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
38 3.678
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm