Giải Toán lớp 3 trang 170: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập đọc viết cấu tạo các số, so sánh các số trong phạm vi 100000. Mời các em cùng tham khảo chi tiết toàn bộ Toán lớp 3 ôn tập các số đến 100000 tiếp theo trang 170.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 3 trang 169: Ôn tập các số đến 100 000

Toán lớp 3 trang 170 bài 1

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

27469...2747070000 + 30000 ...99000
85100...8509980000 + 10000..99000
30000...29000 + 100090000 + 9000...99000

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của các vế có phép cộng.

- So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

27469 < 2747070000 + 30000 > 99000
85100 > 8509980000 + 10000 < 99000
30000 = 29000+ 100090000 + 9000 = 99000

Toán lớp 3 trang 170 bài 2

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

b) 27898; 27989; 27899; 27998

Phương pháp giải:

- So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

- Tìm số có giá trị lớn nhất.

Giải chi tiết:

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 42360

b) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 27998

Toán lớp 3 trang 170 bài 3

Viết các số 69725; 70100; 59825; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn

Phương pháp giải:

- So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

- Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Giải chi tiết:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

59825; 67925; 69725; 70100

Toán lớp 3 trang 170 bài 4

Viết các số 64900; 46900; 96400; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé

Phương pháp giải:

- So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

- Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần.

Giải chi tiết:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

96400; 94600; 64900; 46900

Toán lớp 3 trang 170 bài 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A.2935; 3914; 2945

B. 6840; 8640; 4860

C.8763; 8843; 8853

D.3689; 3699; 3690

Phương pháp giải:

- So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

- Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Giải chi tiết:

Khoanh vào chữ C: C .8763; 8843; 8853

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

Ngoài Giải Toán lớp 3 trang 170: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
51 19.029
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân trời - Tập 2

    Xem thêm