Giải bài tập trang 170 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập đọc viết cấu tạo các số, so sánh các số trong phạm vi 100000. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100 000

Hướng dẫn giải bài Ôn tập các số đến 100000 tiếp – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 170/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

27469...27470 70000 + 30000 ...99000

85100...85099 80000 + 10000..99000

30000...29000 + 1000 90000 + 9000...99000

Hướng dẫn giải

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

27469 < 27470 70000 + 30000 > 99000

85100 > 85099 80000 + 10000 < 99000

30000 = 29000+ 1000 90000 + 9000 = 99000

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

b) 27898; 27989; 27899; 27998

Hướng dẫn giải

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 42360

b) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 27998

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết các số 69725; 70100; 59825; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn

Hướng dẫn giải

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

59825; 67925; 69725; 70100

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số 64900; 46900; 96400; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé

Hướng dẫn giải

Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

96400; 94600; 64900; 46900

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A.2935; 3914; 2945 B. 6840; 8640; 4860

C.8763; 8843; 8853 D.3689; 3699; 3690

Hướng dẫn giải

Khoanh vào chữ C: C .8763; 8843; 8853

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

Đánh giá bài viết
19 4.561
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm