Giải bài tập trang 147 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 100000

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 100000

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 100000 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập so sánh, viết số thứ tự lớn đến bé và ngược lại trong phạm vi 100000. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 146 SGK Toán 3: Số 100000 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài So sánh các số trong phạm vi 100000 – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 147/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu < , > , =

4589 .... 10 0001 35 276 ...... 35 275

8000 .... 7999 + 1 99 999 .... 100 000

3527 .... 3519 86 573 ...... 96573

Hướng dẫn giải

4589 < 10 001 35 276 > 35 275

8000 = 7999 + 1 99 999 < 100 000

3527 > 3519 86 573 < 96573

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền dấu < , > , =

89 156 .... 98156 67 628 ...... 67 728

69 731 ....69 713 89 999 .... 90 000

79 650 .... 79 650 78 659 ...... 76 860

Hướng dẫn giải

89 156 < 98156 67 628 < 67 728

69 731 > 69 713 89 999 < 90 000

79 650 = 79 650 78 659 > 76 860

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Tìm số lớn nhất trong các số sau: 83 269; 92 368; 29 863; 68 932

b) Tìm số bé nhất trong các số sau:74 203; 100 000; 54 307; 90 241

Hướng dẫn giải

a) Số lớn nhất là: 92 368

b) Số bé nhất là: 54 307

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

a) Viết các số sau đây: 30 620; 8258; 31 855; 16 999 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các số 65 372; 56 372; 76 253; 56 327 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải

a) 8258; 16999; 30 620; 31855

b) 76253; 65372; 56372; 56327

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 148 SGK Toán 3: Luyện tập so sánh các số trong phạm vi 100000

Đánh giá bài viết
28 3.155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm