Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập SGK Toán 3 này sẽ giúp học sinh hiểu được cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, kĩ năng tính toán nhanh loại toán này.

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Hướng dẫn giải bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (bài 1, 2, 3 trang 72/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK Toán 3)

Tính

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi tất cả bao nhiêu hàng?

Hướng dẫn giải

Số hàng có tất cả là:

234 : 9 = 26 (hàng).

Đáp số 26 hàng

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết (theo mẫu).

Số đã cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

Hướng dẫn giải

Số đã cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

888kg : 8 = 11kg

600 giờ : 8 = 75 giờ

312 ngày : 8 = 39 ngày

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

888kg : 6 = 148 kg

600 giờ : 6 = 100 giờ

312 ngày : 6 = 52 ngày.

>> Các bạn cùng tham khảo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Hướng dẫn giải bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp) (bài 1, 2, 3 trang 73/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép chia ta có:

365 : 7 = 52 (dư 1)

Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền đúng hoặc sai vào ô trống

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

a) Điền Đ vào ô trống

b) Điền S vào ô trống

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia

Ngoài hướng dẫn giải bài tập Toán 3, chúng tôi còn cung cấp lời giải vở bài tập toán lớp 3 nhằm giúp các em học sinh học tốt hơn. Mời các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
80 22.038
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm