Giải bài tập trang 165 SGK Toán 3: Luyện tập

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 3: Luyện tập

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 3: Luyện tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập về cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 2 lần không liền nhau); cách áp dụng phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan. Mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 3: Chia số có 5 chữ số với số có một chữ số

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 165/SGK Toán 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính theo mẫu

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 15273 : 2 b) 18842 : 4 c) 36083 : 4

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 165 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một kho chứa 27280kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng 1/4 số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu kilogam?

Hướng dẫn giải

Số thóc nếp trong kho là:

27280 : 4 = 6820 (kg)

Số thóc tẻ trong kho là:

27280 – 6820 = 20460 (kg)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính nhẩm

Cách làm: 12000 : 6 =

Nhẩm : 12 nghìn : 6 = 2 nghìn

Vậy 12000 : 6 = 2 000

15000 : 3 =

24000 : 4 =

56000 : 7 =

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm theo mẫu và ghi kết quả như sau:

15000 : 3 = 5000

24000 : 4 = 6000

56000 : 7 = 8000

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 165, 166 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
19 5.551
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm