Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 151: Luyện tập Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 151: Luyện tập Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 78 Vở bài tập Toán 3 tập 2 giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập về cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 2 lần không liền nhau); cách áp dụng phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 câu 1

Tính:

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 78

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 câu 2

Đặt tính rồi tính:

10600 : 5

24903 : 6

30175 : 7

Phương pháp giải:

Đặt tính và chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 78

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 câu 3

Người ta đã chuẩn bị 10 848kg đường kính và bột để làm bánh, 1/4 số đó là đường kính. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số ki-lô-gam đường là:

10 848 : 4 = 2712 (kg)

Số ki-lô-gam bột là:

10 848 – 2712 = 8136 (kg)

Đáp số: Đường có 2712kg

Bột có 8136kg

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 câu 4

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Kết quả của phép tính 40050 : 5 là:

A. 810

B. 801

C. 81

D. 8010

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án D. 8010

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 152: Luyện tập chung

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 151. Ngoài các bài tập môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
42 18.299
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm