Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 148: Luyện tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 148: Luyện tập nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số trang 75 Vở bài tập Toán tập 2 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập về cách thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số, cách áp dụng phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 75 câu 1

Đặt tính rồi tính:

12125 x 3

20516 x 4

10513 x 5

12008 x 6

Phương pháp giải:

Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 75 câu 2

Người ta dự định chuyển 87 650 quyển sách đến vùng lũ lụt theo hai đợt. Đợt đầu sẽ chuyển 3 lần, mỗi lần 20 530 quyển. Hỏi đợt sau sẽ chuyển bao nhiêu quyển sách đến vùng lũ lụt?

Phương pháp giải:

- Tính số sách chuyển trong đợt đầu.

- Tím số sách chuyển trong đợt sau : Lấy số sách dự định chuyển trừ đi số sách chuyển trong đợt đầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán

Bài giải

Số quyển sách được chuyển trong đợt đầu là:

20530 x 3 = 61590 (quyển)

Số quyển sách còn phải chuyển trong đợt sau là:

87650 – 61590 = 26060 (quyển)

Đáp số: 26060 quyển

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 75 câu 3

Tính giá trị của biểu thức:

a. 21018 x 4 + 10975 =

b. 10819 x 5 – 24567 =

c. 12345 + 10203 x 7 =

d. 98765 – 15026 x 4 =

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính nhân, chia, cộng, trừ đi thực hiện phép tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a. 21018 x 4 + 10975 = 84072 + 10975

= 95047

b. 10819 x 5 – 24567 = 54095 – 24267

= 29528

c. 12345 + 10203 x 7 = 12345 + 71421

= 83766

d. 98765 – 15026 x 4 = 98765 – 60104

= 38661

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 75 câu 4

Tính nhẩm:

2000 x 210 = 10000 x 2 =

2000 x 4 = 11000 x 3 =

2000 x 5 = 12000 x 4 =

Phương pháp giải:

Nhân thừa số thứ hai với các chữ số khác 0 của thừa số thứ nhất rồi viết thêm các chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

2000 x 2 = 4000 10000 x 2 = 20000

2000 x 4 = 8000 11000 x 3 = 33000

2000 x 5 = 10000 12000 x 4 = 48000

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 149: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 148: Luyện tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

2. Đề thi học kì 2 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 2 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
24 14.279
Sắp xếp theo
    Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm