Lý thuyết Toán lớp 3: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Lý thuyết Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số:

- Ta nhân từ hàng đơn vị tiến sang trái.

- Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 thì nhớ số chục vào hàng kế tiếp, chỉ viết chữ số hàng đơn vị.

Ví dụ:

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số môn Toán lớp 3

Các dạng Lý thuyết Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính

- Đặt tính phép nhân, đặt thừa số thứ hai là số có một chữ số.

- Thực hiện phép tính.

Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích đề bài, xác định số đã cho và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải: Bài toán yêu cầu tìm giá trị của nhiều nhóm bằng nhau khi biết giá trị một nhóm thì em thường sử dụng phép tính nhân.

- Trình bày bài và kiểm tra lại lời giải, kết quả vừa tìm được.

Dạng 3: Tìm x

- Muốn tìm số bị chia chưa biết, ta lấy thương nhân với số chia.

Dạng 4: Tính giá trị của biểu thức

+ Biểu thức chỉ có phép tính nhân thì thực hiện các phép toán từ trái sang phải.

+Biểu thức có phép nhân và phép toán cộng/trừ thì thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện các phép toán cộng/trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Dạng 5: So sánh

- Tính giá trị của các biểu thức (Dạng 4)

- So sánh các số vừa tìm được.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 226
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm