Lý thuyết Toán lớp 3: Tiền Việt Nam

Lý thuyết Tiền Việt Nam môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các phép tính, các phép đo giá trị tiền tệ kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, luyện tập giải môn Toán lớp 3.

Lý thuyết Tiền Việt Nam

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Ghi nhớ các loại tiền giấy và đồng xu có mệnh giá từ 100 đồng đến 10000 đồng.

Lý thuyết Tiền Việt Nam

Các dạng Lý thuyết Tiền Việt Nam

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính giá trị các tờ tiền

- Cho các loại tiền trong ví, em tính tổng giá trị của tất cả các đồng tiền.

- Đơn vị của tiền Việt Nam là đồng.

Dạng 2: So sánh

- Tính tổng giá trị của mỗi vế hoặc tổng giá trị của các đồ vật.

- So sánh tương tự với cách so sánh các số có bốn chữ số.

Dạng 3: Tìm tiền thừa

-Tìm số tiền mà em đã tiêu.

- Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền em trả trừ số tiền em đã tiêu.

Dạng 4: Bài toán rút về đơn vị liên quan đến tiền Việt Nam

- Tìm giá tiền của một đồ vật

- Tính giá tiền của số lượng đồ vật đề bài yêu cầu.

Dạng 5: Chuyển đổi tiền với các tờ giấy bạc đã học.

- Tính tổng giá trị các tờ tiền sao cho bằng với giá trị của tờ giấy bạc cần chuyển đổi.

Ví dụ: Một tờ 2000 đồng thì bằng 2 tờ 1000 đồng.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Tiền Việt Nam, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm