Lý thuyết Toán lớp 3: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Lý thuyết Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Lý thuyết Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) - Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Muốn cộng hoặc trừ các số có ba chữ số (không nhớ) ta làm như sau:

+ Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

+ Tính: Thực hiện tính từ phải sang trái.

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính.

Phương pháp chung:

Bước 1: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2: Thực hiện tính từ phải sang trái.

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Dạng 2: Toán đố

Phương pháp chung:

Bước 1: Đọc và tìm hiểu đề bài

Đọc và ghi nhớ các dữ liệu đề bài đã cho, yêu cầu của bài toán.

Bước 2: Phân tích đề

Dựa vào câu hỏi của đề bài, chú ý các từ khóa “tất cả” hay “ còn lại” , xác định phép toán cần sử dụng để tìm lời giải.

Bước 3: Trình bày lời giải và kiểm tra lại đáp án.

Ví dụ: Khối lớp Một có 276 học sinh, khối lớp Hai có nhiều hơn khối lớp Một 13 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh ?

Giải

Khối lớp Hai có số học sinh là:

276 + 13 = 289 (học sinh)

Đáp số: 289 học sinh.

Dạng 3: Tìm các thành phần còn thiếu x, y, z

Phương pháp chung:

Bước 1: Xác định thành phần chưa biết trong phép tính.

Bước 2: Tìm số hạng hoặc số bị trừ/số trừ còn thiếu.

+ Tìm số hạng còn thiếu: Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

+ Tìm số bị trừ còn thiếu: Lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Tìm số trừ còn thiếu: Lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Bước 3: Trình bày bài và thử lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Tìm x, biết: x - 151 = 234

Giải:

x - 151 = 234

X = 234 + 151

X = 385

(Thử lại: 385 - 151 = 234).

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ), các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 866
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm