Lý thuyết Đề- ca- mét. Héc- tô- mét. Bảng đơn vị đo độ dài

Lý thuyết Đề- ca- mét. Héc- tô- mét. Bảng đơn vị đo độ dài - Toán lớp 3

Lý thuyết Đề- ca- mét. Héc- tô- mét. Bảng đơn vị đo độ dài - Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng đo độ dài kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết Toán lớp 3: Đề- ca- mét. Héc- tô- mét. Bảng đơn vị đo độ dài

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Đề-ca-mét: là một đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là dam.

2. Héc-tô-mét:là một đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là hm.

3. Bảng đơn vị đo độ dài:

Lý thuyết Toán lớp 3

- Cách đọc, viết và làm tính với các số đo dài.

- Biến đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị thành số đo độ dài có một tên đơn vị (nhỏ hơn đơn vị đo kia)

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đổi các đơn vị đo độ dài

Ghi nhớ thứ tự các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo độ dài, các đơn vị liền nhau luôn hơn kém nhau 10 lần.

Ví dụ: 1km = .....hm

Giải:

Đơn vị km và đơn vị hm là hai đơn vị liền nhau nên sẽ hơn kém nhau nhau 10 lần.

Vậy 1km = 10hm

Dạng 2: Thực hiện phép tính với các đơn vị đo độ dài

Lưu ý: Thực hiện các phép toán khi các số cùng một đơn vị đo độ dài.

- Ta thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số.

- Giữ nguyên lại đơn vị ở kết quả.

Ví dụ: 2dam + 5dam = ........dam

Giải:

Thực hiện phép cộng 2 + 5 = 7

Vậy 2dam + 5dam = 7dam

Số cần điền vào chỗ chấm là 7

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo.

- Đổi các số về cùng một đơn vị đo giống nhau.

- So sánh các số và điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Đánh giá bài viết
9 887
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm