Lý thuyết Toán lớp 3: Ôn tập về giải toán (chương 1)

Lý thuyết Ôn tập về giải toán (chương 1)

Lý thuyết Ôn tập về giải toán (chương 1) - Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Đối với các bài toán đố, cần lưu ý 4 bước cơ bản:

Bước 1: Đọc và phân tích đề. Đề bài đã cho những dữ kiện gì và cần tìm gì.

Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán.

Bước 3: Trình bày lời giải.

Bước 4: Kiểm tra lại lời giải và đáp số.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Liên quan đến cụm từ khóa “nhiều hơn”

Cho thông tin của đại lượng A, đại lượng B nhiều hơn đại lượng A một giá trị bằng M. Yêu cầu tìm giá trị của đại lượng B

Phương pháp giải:

Muốn tìm giá trị của B ta thực hiện lấy A + M

Dạng 2: Liên quan đến cụm từ khóa “ít hơn”

Cho thông tin của đại lượng A, đại lượng B ít hơn đại lượng A một giá trị bằng N. Yêu cầu tìm giá trị của đại lượng B

Phương pháp giải:

Muốn tìm giá trị của B ta thực hiện lấy A - N

Dạng 3: So sánh cái này nhiều hơn cái kia bao nhiêu đơn vị.

Phương pháp giải:

Để thực hiện tìm giá trị này nhiều hơn giá trị kia bao nhiêu đơn vị, ta lấy đại lượng có giá trị lớn hơn trừ đi đại lượng có giá trị bé hơn.

Dạng 4: So sánh cái này ít hơn cái kia bao nhiêu đơn vị.

Phương pháp giải:

Để thực hiện tìm giá trị này ít hơn giá trị kia bao nhiêu đơn vị, ta lấy đại lượng có giá trị lớn hơn trừ đi đại lượng có giá trị bé hơn.

Dạng 5: Cho đề toán dưới dạng sơ đồ hoặc tóm tắt, tìm lời giải cho bài toán đó.

Phương pháp giải:

Bước 1: Phân tích đề.

Dựa vào sơ đồ hoặc tóm tắt, khai thác các thông tin, đã cho nhưng dữ liệu gì, đại lượng nào lớn hơn, đại lượng nào bé hơn và yêu cầu của bài toán.

Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán.

Bước 3: Trình bày lời giải và kết luận.

Bước 4: Kiểm tra lại lời giải và kết quả vừa tìm được.

Bài Tập Toán lớp 3 về Ôn tập về giải toán (chương 1)

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Ôn tập về giải toán (chương 1), các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 541
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm