Lý thuyết Toán lớp 3: Hình vuông. Chu vi hình vuông

Lý thuyết Hình vuông. Chu vi hình vuông

Lý thuyết Hình vuông. Chu vi hình vuông môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các hình vẽ kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Hình vuông: Là hình có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

- Chu vi hình vuông: Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định một hình có phải là hình vuông không

- Kiểm tra các góc tại đỉnh

- Kiểm tra độ dài các cạnh của hình đó.

Nếu tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau thì hình đã cho là hình vuông

Ví dụ:

Lý thuyết Hình vuông. Chu vi hình vuông

Tứ giác ABCD có:

- 4 góc đỉnh A, B, C, D đều là các góc vuông.

- 4 cạnh có độ dài bằng nhau: AB = BC = CD= DA

Vậy tứ giác ABCD là một hình vuông.

Dạng 2: Tính chu vi của hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4

Ví dụ: Chu vi hình dưới đây là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lý thuyết Hình vuông. Chu vi hình vuông

Chu vi của hình vuông ABCD là:

4 + 4 + 4 + 4 = 16 cm hoặc 4 x 4 = 16

Dạng 3: Tìm cạnh khi biết chu vi của hình vuông.

Muốn tìm độ dài một cạnh của hình vuông thì ta lấy chu vi hình vuông đó chia cho 4

Ví dụ: Một cái đồng hồ hình vuông có chu vi bằng 80 cm. Cạnh đồng hồ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Giải:

Cạnh đồng hồ dài số xăng-ti-mét là:

80 : 4 = 20 cm

Đáp số: 20cm.

Bài Tập Toán lớp 3 về Hình vuông. Chu vi hình vuông

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Hình vuông. Chu vi hình vuông, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 982
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm