Lý thuyết Toán lớp 3: Giới thiệu bảng chia

Lý thuyết Giới thiệu bảng chia

Lý thuyết Giới thiệu bảng chia môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các phép tính chia kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Bảng chia và cách sử dụng bảng chia để tra kết quả của một phép chia trong phạm vi 100.

- Cột dọc đầu tiên tương ứng với số chia.

- Cột ngang đầu tiên tương ứng với thương.

Lý thuyết Toán lớp 3: Giới thiệu bảng chia

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Dùng bảng chia để tìm số thích hợp trong phép chia.

Áp dụng đúng cách tìm kết quả của phép chia dựa vào bảng chia vừa học.

Ví dụ: Tìm kết quả của phép chia 12:4 = ?

* Từ số 4 ở cột một theo chiều mũi tên sang phải đến số 12

* Từ số 12 theo chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số 3

* Ta có: 12 : 4 = 3

Tương tự: 12 : 3 = 4

Lý thuyết Toán lớp 3: Giới thiệu bảng chia

Dạng 2: Toán đố tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bước 1: Đọc và phân tích đề bài, xác định số đã cho, số cần tìm và dạng toán

Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán.

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần.

Bước 3: Trình bày lời giải.

Bước 4: Kiểm tra cách trình bày và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một bao gạo nặng 45kg, người bán hàng lấy ra 1/5 bao gạo đó. Hỏi người đó đã lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

- Phân tích đề và tìm cách giải:

Muốn tìm 1/5 bao gạo bằng bao nhiêu ki-lô-gam thì cần lấy khối lượng bao gạo đã cho chia cho 5

Giải:

Người bán hàng đã lấy ra số ki-lô-gam gạo là:

45 : 5 = 9 kg

Đáp số: 9 kg

Dạng 3: Tìm yếu tố còn thiếu trong phép toán.

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lý thuyết Toán lớp 3: Giới thiệu bảng chia

Bài Tập Toán lớp 3 về Giới thiệu bảng chia

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Giới thiệu bảng chia, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm