Lý thuyết Toán lớp 3: Các số có bốn chữ số - Số 10 000

Lý thuyết Các số có bốn chữ số - Số 10 000

Lý thuyết Các số có bốn chữ số - Số 10 000 môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Các số có 4 chữ số gồm các hàng: Nghìn, trăm, chục, đơn vị.

Lý thuyết Các số có bốn chữ số - Số 10 000

- Đọc và viết số có bốn chữ số.

- Thứ tự các số có bốn chữ số.

- Phân tích số có 4 chữ số thành tổng các hàng.

- Số 10000 đọc là mười nghìn hoặc một vạn.

Lý thuyết Các số có bốn chữ số - Số 10 000

Ví dụ:

Lý thuyết Các số có bốn chữ số - Số 10 000

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số

- Cho các chữ số trong mỗi hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị; yêu cầu viết thành số.

- Cách làm:

+) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số 0

Dạng 2: Đọc số

Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng nghìn về hàng đơn vị.

Ví dụ: Viết vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:

Lý thuyết Các số có bốn chữ số - Số 10 000

Dạng 3: Điền số theo thứ tự.

- Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị.

-Số liền trước và liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn số đó một đơn vị.

- Các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt hơn kém nhau một nghìn, một trăm hoặc 10 đơn vị.

Dạng 4: Viết số thành tổng.

Phân tích số có 4 chữ số đã cho thành tổng các số nghìn, trăm, chục và đơn vị.

Dạng 5: Các số đặc biệt.

- Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999

- Số bé nhất có 4 chữ số là: 1000

- Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là: 9998.

Bài Tập Toán lớp 3 về Các số có bốn chữ số - Số 10 000

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Các số có bốn chữ số - Số 10 000, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 840
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm