Lý thuyết Giảm đi một số lần

Lý thuyết Giảm đi một số lần - Toán lớp 3

Lý thuyết Giảm đi một số lần - Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng phép chia kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết Toán lớp 3: Giảm đi một số lần

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.

Bài toán: Cho đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần. Tìm độ dài của đoạn thẳng CD.

Tóm tắt:

Lý thuyết Toán lớp 3: Giảm đi một số lần

Cách giải:

Độ dài của đoạn thẳng CD là:

8 : 4 = 2 cm

Đáp số: 2 cm

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Cho số và yêu cầu tìm giá trị của số đó khi giảm đi nhiều lần.

Bước 1: Tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng.

Bước 2: Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Ví dụ: Em đang có 16 cái kẹo, sau khi đem cho các bạn thì số kẹo của em giảm đi 4 lần. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Tóm tắt:

Lý thuyết Toán lớp 3: Giảm đi một số lần

Giải

Em còn lại số cái kẹo là:

16 : 4 = 4 (cái kẹo)

Đáp số: 4 cái kẹo

Dạng 2: Giảm đi một số lần của một số có chứa đơn vị đo.

Bước 1: Thực hiện phép chia số đã cho với số lần.

Bước 2: Viết lại đơn vị đo ban đầu vào kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Giảm 15 cm đi 3 lần thì được bao nhiêu?

Giải:

Ta có: 15 : 3 = 5 (cm)

Vậy 15 cm giảm đi 3 lần thì được giá trị bằng 5 cm

Dạng 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Bước 1: Chia số cho trước với số lần.

Bước 2: Điền số vừa tìm được vào ô trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Lý thuyết Toán lớp 3: Giảm đi một số lần

Giải:

Ta có 24 : 6 = 4

Lý thuyết Toán lớp 3: Giảm đi một số lần

Số cần điền vào chỗ trống là 4.

Giải bài tập Giảm đi một số lần:

Đánh giá bài viết
1 516
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm