Lý thuyết Toán lớp 3: Ôn tập các số đến 100 000

Lý thuyết Ôn tập các số đến 100 000 môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết Ôn tập các số đến 100 000 môn Toán lớp 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Ôn tập các số đến 100 000 môn Toán lớp 3

Các dạng Lý thuyết Ôn tập các số đến 100 000 môn Toán lớp 3

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số

- Cho các chữ số trong mỗi hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị; yêu cầu viết thành số.

- Cách làm:

+) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số 0

Dạng 2: Đọc số

Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị.

Ví dụ: Viết vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:

Ôn tập các số đến 100 000 môn Toán lớp 3

Dạng 3: Điền số theo thứ tự.

- Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị.

-Số liền trước và liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn số đó một đơn vị.

- Các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt hơn kém nhau một nghìn, một trăm hoặc 10 đơn vị.

Dạng 4: Viết số thành tổng.

Phân tích số có 5 chữ số đã cho thành tổng các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

Dạng 5: Các số đặc biệt.

- Số lớn nhất có 5 chữ số là 99999

- Số bé nhất có 5 chữ số là: 10000

- Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là: 99998

Dạng 6: Điền dấu thích hợp vào ô trống

- Tính giá trị của mỗi vế

- So sánh giá trị rồi điền dấu >,< hoặc = vào ô trống hoặc chỗ chấm.

Dạng 7: Tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong một dãy số.

- So sánh các số trong một dãy.

- Chọn số có giá trị bé nhất hoặc lớn nhất theo yêu cầu.

Dạng 8: Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

- So sánh các số trong một dãy

- Sắp xếp các số theo thứ tự đề bài yêu cầu.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Ôn tập các số đến 100 000, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 571
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm