Lý thuyết Toán lớp 3: Tháng - năm

Lý thuyết Tháng - năm

Lý thuyết Tháng - năm môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Một năm có 12 tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12

- Số ngày trong từng tháng là:

Lý thuyết Tháng - năm

Ví dụ: Lịch năm 2018

Lý thuyết Tháng - năm

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Số ngày trong một tháng.

- Ghi nhớ kiến thức về số ngày của mỗi tháng.

- Em có thể dùng nắm tay của mình để nhẩm nhanh số ngày của mỗi tháng:

Lý thuyết Tháng - năm

Dạng 2: Tìm ngày tháng cho trước là ngày thứ mấy trong tuần?

- Một tuần có 7 ngày.

Giải bằng cách đếm các nhóm 7 hoặc nhìn trên lịch để biết ngày cho trước là thứ mấy trong tuần.

Bài Tập Toán lớp 3 về Tháng - năm

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Tháng - năm, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 531
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm