Lý thuyết Toán lớp 3: Các số có 5 chữ số. Số 100 000

Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000 môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Ghi nhớ các hàng của một số có năm chữ số: Chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

- Số 100 000 bằng 10 nhóm 10 000

Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000

Ví dụ:

Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000

Số gồm 5 chục nghìn, 1 nghìn, 3 trăm, 2 chục, 4 đơn vị.

- Viết là: 51324.

- Đọc là: Năm mươi mốt nghìn ba trăm hai mươi tư.

- Viết số thành tổng: 51324 = 50000 + 1000 + 300 + 20 + 4

Các dạng Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số

- Cho các chữ số trong mỗi hàng: Hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị; yêu cầu viết thành số.

- Cách làm:

+) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng chục nghìn, nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số 0.

Dạng 2: Đọc số

Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị.

Ví dụ: Viết vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:

Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000

Dạng 3: Điền số theo thứ tự.

- Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị.

-Số liền trước và liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn số đó một đơn vị.

- Các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt hơn kém nhau một nghìn, một trăm hoặc 10 đơn vị.

Dạng 4: Viết số thành tổng.

Phân tích số có 5 chữ số đã cho thành tổng các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

Dạng 5: Các số đặc biệt.

-Số lớn nhất có 5 chữ số là 99999

- Số bé nhất có 5 chữ số là: 10000

- Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là: 99998…

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Các số có 5 chữ số. Số 100 000, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 1.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm