Lý thuyết Toán lớp 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các hình vẽ kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Điểm ở giữa: Điểm nằm giữa hai điểm thẳng hàng.

- Trung điểm của đoạn thẳng: Là điểm nằm chính giữa của hai điểm thẳng hàng.

Ví dụ:

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

+ Điểm ở giữa:

A, O, B là ba điểm thẳng hàng, O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

+ Trung điểm của đoạn thẳng:

- M là điểm nằm giữa hai điểm A và B.

  • Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB: AM = MB = 4 cm.

Lý thuyết Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định điểm nằm giữa hai điểm.

- Kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không?

- Xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Dạng 2: Xác định trung điểm của một đoạn thẳng.

- Kiểm tra một điểm có ở giữa hai điểm đã cho hay chưa?

- Kiểm tra độ dài các đoạn thẳng có bằng nhau hay không.

Dạng 3: Tìm độ dài các đoạn thẳng liên quan đến trung điểm.

Khi M là trung điểm của AB thì AM = MB.

Bài Tập Toán lớp 3 về Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 1.329
Sắp xếp theo

Lý thuyết Toán 3

Xem thêm