Giải vở bài tập Toán 3 bài 93: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Giải vở bài tập Toán 3 bài 93

Vở bài tập Toán 3 bài 93: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 9 Vở bài tập Toán 3 tập 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nhận diện được điểm ở giữa cho trước, cách xác định trung điểm của đoạn thẳng và các bài tập vận dụng liên quan. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Viết tiếp các điểm vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 3

a. Trong hình bên có:

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- Ba điểm ………. , ……….. , ……….. thẳng hàng.

- M là điểm ở giữa hai điểm ……… và ………

- O là điểm ở giữa hai điểm ……… và ………. hoặc ở giữa hai điểm …….. và ……...

- N là điểm ở giữa hai điểm ………. và ………..

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Giải vở bài tập Toán 3

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD

- O là trung điểm của đoạn thẳng AB

- H là trung điểm của đoạn thẳng EG

- O là điểm ở giữa hai điểm A và B

- H là điểm ở giữa hai điểm H và G

- M là điểm ở giữa hai điểm C và D

Câu 3. Viết tiếp chữ thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 3

a. – Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm …….

- M là ……………. của đoạn thẳng CD.

- N là ……………. của đoạn thẳng EG.

- I là trung điểm của đoạn thẳng …….

b. Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :

- Hai đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là : ……..

- Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là ……………………..

Câu 4. Xem hình vẽ ở bài 3 rồi vẽ tiếp một nửa hình còn lại:

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. Trong hình bên có:

- Ba điểm A, M, B thẳng hàng.

- Ba điểm D, N, C thẳng hàng.

- Ba điểm D, O, B thẳng hàng.

- Ba điểm M, O, N thẳng hàng.

- M là điểm ở giữa hai điểm A và B

- O là điểm ở giữa hai điểm M và N (hoặc ở giữa hai điểm D và B)

- N là điểm ở giữa hai điểm D và C

Câu 2.

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD S

- O là trung điểm của đoạn thẳng AB Đ

- H là trung điểm của đoạn thẳng EG S

- O là điểm ở giữa hai điểm A và B Đ

- H là điểm ở giữa hai điểm H và G Đ

- M là điểm ở giữa hai điểm C và D S

Câu 3.

a.

- Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm O

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

- N là trung điểm của đoạn thẳng EG.

- I là trung điểm của đoạn thẳng HK.

b. Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK:

- Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là: EG.

- Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là CD và HK.

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 94: Luyện tập

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
48 14.733
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm