Giải vở bài tập Toán 3 bài 94: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 3 bài 94

Giải vở bài tập Toán 3 bài 94: Luyện tập điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 10, 11 Vở bài tập Toán 3 tập 2 giúp các em học sinh luyện tập nhận diện được điểm ở giữa cho trước, cách xác định trung điểm của đoạn thẳng và các bài tập vận dụng liên quan. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB, trung điểm N của đoạn thẳng BC, trung điểm P của đoạn thẳng DC, trung điểm Q của đoạn thẳng AD trong hình bên (bằng cách tô đậm rồi ghi tên mỗi điểm đó).

Giải vở bài tập Toán 3

Sau đó viết tên các đoạn thẳng thích hợp vào chỗ chấm:

AM = ……… ; ………. = NC

DP = ………. ; ……… = AQ.

Câu 2. Xác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng rồi ghi tên trung điểm của đoạn thẳng đó:

a. AB = 4cm

Giải vở bài tập Toán 3

b. MN = 6cm

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3. Thực hành:

a. Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng AD trùng với đoạn thẳng BC) rồi đánh dấu trung điểm I của đoạn thẳng AB và trung điểm K của đoạn thẳng DC.

Giải vở bài tập Toán 3

b. Tương tự: Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng DC trùng với đoạn thẳng AB) rồi đánh dấu trung điểm M của đoạn thẳng AD và trung điểm N của đoạn thẳng BC.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 4. Xác định trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD, dùng thước nối các trung điểm đó sẽ được hình vuông MNPQ. Tô màu hình vuông MNPQ.

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3

AM = MB = 1/2AB

BN = NC = 1/2BC

DP = PC = 1/2DC

DQ = AQ = 1/2AD

Câu 2.

a.

– Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài là 4cm.

- Chia nhẩm: 4cm : 2 = 2cm.

- Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A, mép thước trùng với đoạn thẳng AB, chấm điểm I trên đoạn thẳng AB sao cho I tương ứng với vạch 2 của thước. Trung điểm I của thước đã được xác định.

Giải vở bài tập Toán 3

b. – Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là 6cm.

- Chia nhẩm: 6cm : 2 = 3cm.

- Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm M, mép thước trùng với đoạn thẳng MN, chấm điểm O trên đoạn thẳng MN sao cho O tương ứng với vạch 3 của thước. Trung điểm O của thước đã được xác định.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3. Học sinh làm theo hướng dẫn

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 95: So sánh các số trong phạm vi 10000

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
43 12.944
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm