Lý thuyết Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Lý thuyết Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Toán lớp 3

Lý thuyết Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng phép chia kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết Toán lớp 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.

Ví dụ:

1/3 của 18 kg là 6kg.

Ta lấy:18 :3 = 6

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.

Ví dụ:

a) ¼ của 28 m là....

b) 1/3 của 18 kg là...

c) 1/5 của 30 phút là...

d) 1/6 của 36 l là:...

Giải:

a) ¼ của 28 m là 7m

b) 1/3 của 18 kg là 8 kg

c) 1/5 của 30 phút là 6 phút

d) 1/6 của 36 l là 6 l

Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích kĩ đề, xác định giá trị của số cho trước và số phần bằng nhau.

Bước 2: Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau đã cho.

Bước 3: Trình bày bài giải và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một cửa hàng có 36 bao gạo và đã bán được 1/6 số bao đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu bao gạo?

Giải:

Cửa hàng đã bán số bao gạo là:

36 : 6 = 6

Đáp số: 6 bao.

Dạng 3: So sánh.

Bước 1: Tính giá trị của từng vế cần so sánh.

Bước 2: Thực hiện so sánh các số vừa tìm được.

Bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Giải bài tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Đánh giá bài viết
5 954
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 3 Xem thêm