Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 149: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 149: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số Vở bài tập Toán 3 tập 2 trang 76 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập bài tập về cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 2 lần không liền nhau); cách áp dụng phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Xem thêm:

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 148: Luyện tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 1 trang 76 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2

Tính:

24684 : 4                         18426 : 3                         25632 : 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Bài 2 trang 76 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2

Tính giá trị của biểu thức:

a. 45823 – 35256 : 4 =

b. (42017 + 39274) : 3 =

c. 45138 + 35256 : 4 =

d. (42319 – 24192) x 3 =

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi đến phép tính cộng, trừ.

Lời giải chi tiết:

a. 45823 – 35256 : 4 = 45823 – 8814

= 37009

b. (42017 + 39274) : 3 = 81291 : 3

= 27097

c. 45138 + 35256 : 4 = 45138 + 8814

= 53952

d. (42319 – 24192) x 3 = 18127 x 3

= 54381

Bài 3 trang 76 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2

Một nhà máy dự định sản xuất 15 420 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất được \frac{1}{3} số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa?

Tóm tắt

Bài 3 trang 76 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Số cái cốc nhà máy sản xuất được là:

15 420 : 3 = 5140 (cái)

Số cái cốc nhà máy còn phải sản xuất là:

15420 – 5140 = 10280 (cái)

Đáp số: 10280 cái

Bài 4 trang 76 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau:

Giải vở bài tập Toán 3

Hãy xếp thành hình dưới đây:

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

- Chia hình cần xếp thành các hình tam giác, bằng với tam giác đã cho.

- Xếp hình theo cách chia bên trên.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 150: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài tập Chia số có năm chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3

Câu 1: Kết quả của phép chia 26541:3 là:

A. 8846

B. 8847

C. 8848

D. 8849

Kết quả của phép chia 26541 : 3 là 8847.

Câu 2: Giá trị của phép toán 15105 : 5 = 321. Đúng hay sai?

Giá trị của phép toán 15105 : 5 = 3021. Vật kết quả trên là sai

Câu 3: Giá trị của biểu thức 48325 - 96232 : 4 là:

A. 24268

B. 24267

C. 24269

D. 24270

Kết quả là:

48325 – 96232 : 4

= 48325 − 24058

= 24267

Câu 4: Biết: x x 8 = 32132 + 54324. Giá trị của x là:

A. 10806

B. 10807

C. 10808

D. 10809

Lời giải:

x × 8 = 32132 + 54324

x × 8 = 86456

x = 86456 : 8

x = 10807

Đáp án cần chọn là B.

Câu 5: Một hình vuông có chu vi bằng 40080cm. Cạnh của hình vuông là

Lời giải:

Đổi: 40080cm = 4008dm

Cạnh của hình vuông bằng số đề-xi-mét là:

4008 : 4 = 1002(dm)

Đáp số: 1002dm

Số cần điền vào chỗ trống là 1002.

>> Xem thêm: Bài tập Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 149: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
52 23.193
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm