Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 149: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 149: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số Vở bài tập Toán 3 tập 2 trang 76 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập bài tập về cách thực hiện phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 2 lần không liền nhau); cách áp dụng phép chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 76 câu 1

Tính:

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 76 câu 2

Tính giá trị của biểu thức:

a. 45823 – 35256 : 4 =

b. (42017 + 39274) : 3 =

c. 45138 + 35256 : 4 =

d. (42319 – 24192) x 3 =

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi đến phép tính cộng, trừ.

Lời giải chi tiết:

a. 45823 – 35256 : 4 = 45823 – 8814

= 37009

b. (42017 + 39274) : 3 = 81291 : 3

= 27097

c. 45138 + 35256 : 4 = 45138 + 8814

= 53952

d. (42319 – 24192) x 3 = 18127 x 3

= 54381

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 76 câu 3

Một nhà máy dự định sản xuất 15 420 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất được 1/3 số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa?

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Số cái cốc nhà máy sản xuất được là:

15 420 : 3 = 5140 (cái)

Số cái cốc nhà máy còn phải sản xuất là:

15420 – 5140 = 10280 (cái)

Đáp số: 10280 cái

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 76 câu 4

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau:

Giải vở bài tập Toán 3

Hãy xếp thành hình dưới đây:

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

- Chia hình cần xếp thành các hình tam giác, bằng với tam giác đã cho.

- Xếp hình theo cách chia bên trên.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 150: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 149: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

2. Đề thi học kì 2 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
32 14.252
Sắp xếp theo
    Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm