Toán lớp 3 Tháng, năm trang 20, 21 Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 3 Tháng, năm Chân trời sáng tạo sẽ giúp các em được củng cố các kiến thức về tháng, năm, bên cạnh đó bổ sung thêm cho mình cách tính số ngày trong một tháng, cách xem ngày tháng trên lịch... để áp dụng vào hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 3 cũng như vận dụng vào cuộc sống cho đúng.

>> Bài trước: Toán lớp 3 Em làm được những gì? trang 18, 19 Chân trời sáng tạo tập 2

Toán lớp 3 Tập 2 trang 20 Thực hành

Toán lớp 3 Tập 2 trang 20 Bài 1

Hãy kể tên các tháng trong năm.

Lời giải:

Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12.

Toán lớp 3 Tập 2 trang 20 Bài 2

Đọc số ngày của từng tháng trong bảng dưới đây:

Toán lớp 3 trang 20 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

- Tháng 1 có 31 ngày

- Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày;

- Tháng 3 có 31 ngày

- Tháng 4 có 30 ngày

- Tháng 5 có 31 ngày

- Tháng 6 có 30 ngày

- Tháng 7 có 31 ngày

- Tháng 8 có 31 ngày

- Tháng 9 có 30 ngày

- Tháng 10 có 31 ngày

- Tháng 11 có 30 ngày

- Tháng 12 có 31 ngày

Toán lớp 3 Tập 2 trang 21 Luyện tập

Toán lớp 3 Tập 2 trang 21 Bài 1

Xem lịch năm nay và trả lời câu hỏi.

a) Hôm nay là thứ mấy, ngày, tháng, năm nào?

b) Tháng sau là tháng mấy, có bao nhiêu ngày?

c) Sinh nhật của Bác Hồ là ngày nào? Sinh nhật Bác năm nay vào thứ mấy?

Lời giải:

Học sinh tự thực hành.

Toán lớp 3 Tập 2 trang 21 Bài 2

Xem ba tờ lịch sau của năm 2024 và trả lời câu hỏi.

Toán lớp 3 trang 21 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

a) Ngày 1 tháng 1 là thứ mấy?

b) Ngày 3 tháng 2 là thứ mấy? Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

c) Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

Lời giải:

a) Ngày 1 tháng 1 là thứ hai.

b) Ngày 3 tháng 2 là thứ bảy. Tháng 2 có 29 ngày.

c) Ngày 8 tháng 3 là thứ sáu.

Toán lớp 3 Tập 2 trang 21 Bài 3

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Nếu hôm nay là thứ Sáu thì 7 ngày nữa cũng là thứ Sáu.

b) Ngày 31 tháng 6 là sinh nhật của một bạn lớp em.

c) 1 năm = 12 tháng, 1 tháng = 30 ngày.

d) Các tháng có 31 ngày là: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12.

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 3 Gam trang 22, 23 Chân trời sáng tạo

.........

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Toán lớp 3 Tháng, năm (trang 20, 21 Tập 2) - Chân trời sáng tạo. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
61 15.127
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân trời - Tập 2

    Xem thêm