Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập giúp các em học sinh nắm được cách thực hiện phép cộng trong phạm vi 10000 (cách đặt tính và tính). Đồng thời, biết được ý nghĩa của phép cộng qua bài toán có lời văn bằng phép cộng.

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 3: So sánh các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài số Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 102)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đáp số lần lượt là: 8629, 9261, 7075, 9043

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3

Đáp số lần lượt là:

a) 7482, 2280

b) 7465, 6564

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đội một trồng được 3680 cây, đội hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

Cả hai đội trồng được số cây là:

3680 + 4220 = 7900 cây

Đáp số: 7900 cây

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Nêu tên trung điểm của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD

Giải bài tập trang 102, 103 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Trung điểm của cạnh AB là: điểm M

Trung điểm của cạnh AD là: điểm Q

Trung điểm của cạnh DC là: điểm P

Trung điểm của cạnh BC là: điểm N

Hướng dẫn giải bài số Luyện tập Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 103)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

5000 + 1000 6000 + 2000

4000 + 5000 8000 + 2000

Hướng dẫn giải

5000 + 1000 = 6000 6000 + 2000 = 8000

4000 + 5000 = 9000 8000 + 2000 = 10 000

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm

2000 + 400 300 + 4000

9000 + 900 600 + 5000

Hướng dẫn giải

2000 + 400 = 2400 300 + 4000 = 4300

9000 + 900 = 9900 600 + 5000 = 5600

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 432 lít dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Cả ngày cửa hàng bán được số lít dầu là:

432 + 432 = 864 lít dầu

Đáp số: 864 lít dầu

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
43 7.804
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm