Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 3: Hình vuông

Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 3: Hình vuông

Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 3: Hình vuông với đáp án và hướng dẫn giải giúp các em học sinh nắm được cách nhận biết hình vuông qua đặc điểm về cạnh và góc của nó, cách vẽ hình vuông đơn giản.

Giải bài tập trang 84, 85 SGK Toán 3: Hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

Hướng dẫn giải bài Hình vuông (bài 1, 2, 3, 4 trang 85, 86/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Hình nào là hình vuông?

Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Hình EGIH là hình vuông

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:

Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

+ Độ dài cạnh của hình vuông ABCD là 3cm.

+ Độ dài cạnh của hình vuông MNPQ là 4cm.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Kẻ thêm đoạn thẳng để được hình vuông?

Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Vẽ theo mẫu sau:

Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Học sinh tự vẽ

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 87 SGK Toán 3: Chu vi hình chữ nhật

Đánh giá bài viết
18 4.996
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm