Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

Hình vuông có lẽ là 1 trong những hình có công thức tính diện tích và công thức tính chu vi dễ nhớ nhất trong các loại hình. Chương trình học Toán lớp 3, các em sẽ phải làm quen với việc tính Chu vi hình vuông và Diện tích hình vuông. Vậy cách tính chu vi và diện tích hình này như nào? VnDoc sẽ giúp bạn giải quyết câu hỏi này qua bài viết dưới đây.

1. Hình Vuông là gì?

Hình vuông là 1 hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau. Hình vuông có đầy đủ các tính chất của 1 hình chữ nhật, hình thoi và hình thang. Hình vuông có 4 góc vuông, đường chéo vuông góc tại trung diểm, 2 cặp cạnh đối song song với nhau.

2. Video Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

3. Diện tích hình vuông

Muốn tính diện tích hình vuông, ta áp dụng công thức sau:

Công thức tính diện tích hình vuông: s= a^{^{^{^2}}}

Cách tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông bằng bình thường chiều dài cạnh hình vuông

S = a²

4. Chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông, ta áp dụng công thức sau:

Công thức tính chu vi hình vuông: C= 4a

Với a là độ dài cạnh hình vuông

Ví dụ cụ thể chúng ta có hình vuông ABCD có chiều dài cạnh là 5cm chúng ta sẽ có

Cách tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

Diện tích hình vuông ABCD: S(ABCD)=5² = 25 cm²

Chu vi hình vuông ACBD: C(ABCD) = 4x5=20cm

>> Tham khảo: Chi tiết công thức tính chu vi hình vuông

5. Bài tập về chu vi, diện tích hình vuông

Bài 1: Một hình vuông có chu vi 32 cm. Hỏi diện tích của hình vuông đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Cạnh của hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 (cm2)

Bài 2: Một miếng đất hình vuông, sau khi mở rộng về một phía thêm 8m thì được một hình chữ nhật có chu vi 116m. Hỏi sau khi mở rộng, miếng đất có diện tích là bao nhiêu?

Lời giải:

Chu vi miếng đất hình vuông là:

116 – 8 x 2 = 100 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông (cũng là chiều rộng của hình chữ nhật) là:

100 : 4 = 25 (m)

Chiều dài miếng đất hình chữ nhật là:

25 + 8 = 33 (m)

Sau khi mở rộng, miếng đất có diện tích là:

25 x 33 = 825 (m2)

Đáp số: 825 (m2)

Bài 3: Tìm diện tích miếng đất hình vuông, biết rằng khi mở rộng mỗi cạnh của miếng đất thêm 4 m thì diện tích tăng thêm 224

Lời giải:

Phần diện tích tăng thêm là diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 4 m, chiều dài bằng 2 lần cạnh hình vuông và cộng thêm 4 m.

Chiều dài của hình chữ nhật nói trên là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai lần cạnh miếng đất hình vuông bằng:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng đất hình vuông bằng:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông bằng:

26 x 26 = 676 (m2)

Đáp số: 676 (m2)

Giải bài tập Toán lớp 3 về hình vuông:

Đánh giá bài viết
647 214.104
Sắp xếp theo

    Hỏi đáp học tập

    Xem thêm