Giải Toán lớp 3 trang 57, 58: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 3 trang 57, 58: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - Luyện tập với lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh nắm được cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Đồng thời, giúp các em có kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài Toán lớp 3 dạng này.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Giải Toán lớp 3 trang 57

Toán lớp 3 trang 57 câu 1

Toán lớp 3 trang 57 câu 1

Số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng?

Phương pháp giải:

- Đếm số hình tròn màu xanh và số hình tròn màu trắng.

- Lấy số hình tròn màu xanh chia cho số hình tròn màu trắng.

Lời giải chi tiết:

a) Có 6 hình tròn màu xanh và 2 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

b) Có 6 hình tròn màu xanh, có 3 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

c) Có 16 hình tròn màu xanh, có 4 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

16 : 4 = 4 (lần)

Toán lớp 3 trang 57 câu 2

Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Cau: 5 cây

Cam: 20 cây

Số cây cam gấp .... lần số cây cau?

Ta lấy số cây cam chia cho số cây cau.

Lời giải chi tiết:

Số cây cam gấp số cây cau số lần là:

20 : 5 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần.

Toán lớp 3 trang 57 câu 3

Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Lợn: 42kg

Ngỗng: 6kg

Con lợn gấp .... lần con ngỗng?

Muốn tìm đáp án ta lấy cân nặng của con lợn chia cho cân nặng của con ngỗng.

Lời giải chi tiết:

Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là:

42 : 6 = 7 (lần).

Đáp số 7 lần

Toán lớp 3 trang 57 câu 4

Tính chu vi:

Hình vuông MNPQ

Hình tứ giác ABCD.

Toán lớp 3 trang 57 câu 4

Phương pháp giải:

- Chu vi của một hình bằng tổng độ dài các cạnh bao quanh của hình đó.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình vuông MNPQ :

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

(hoặc 3 x 4 = 12 cm)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD :

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm).

Đáp số:

a) 12 cm

b) 18 cm.

2. Giải Toán lớp 3 trang 58

Toán lớp 3 trang 58 câu 1

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m?

b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5kg?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số lớn gấp số bé bao nhiêu lần thì ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 18 : 6 = 3 (lần)

Vậy sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m.

b) Ta có: 35 : 5 = 7 (lần)

Vậy bao gạo 35kg nặng gấp 7 lần bao gạo 5kg.

Toán lớp 3 trang 58 câu 2

Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số bò chia cho số trâu.

Lời giải chi tiết:

Số bò gấp số trâu số lần là:

20 : 4 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần.

Toán lớp 3 trang 58 câu 3

Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 127 kg và chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu kg cà chua?

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng cà chua thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai: Lấy 127kg nhân với 3.

- Tính tổng khối lượng cà chua của thửa ruộng thứ nhất và thửa ruộng thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Số cà chua thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là:

127 x 3 = 381 (kg)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là:

127 + 381 = 508 (kg)

Đáp số: 508 kg.

Cách khác:

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 3 = 4 (phần)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

127 x 4 = 508 (kg)

Đáp số: 508 kg.

Toán lớp 3 trang 58 câu 4

Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

12

Số lớn gấp mấy lần số bé?

5

Hướng dẫn giải

Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

12

25

36

35

63

28

Số lớn gấp mấy lần số bé?

5

6

7

6

10

8

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 3 trang 58

Trên đây là: Giải Toán lớp 3 trang 57, 58: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - Luyện tập. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài tập Toán lớp 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, VnDoc cung cấp lời giải bài tập Toán lớp 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
45 22.212
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm