Giải vở bài tập Toán 3 bài 56: Luyện tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Giải vở bài tập Toán 3 bài 56

Giải vở bài tập Toán 3 bài 56: Luyện tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 66 Vở bài tập Toán 3 tập 1 với lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Số?

a. Sợi dây 32m dài gấp ….. lần sợi dây 4m.

b. Bao gạo 35kg nặng gấp ….. lần bao gạo 7kg.

Câu 2. Đàn gà có 7 con gà trống và 56 con gà mái. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?

Câu 3. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 136kg rau, ở thửa ruộng thứ hai được gấp đôi thửa ruộng thứ nhất. Hỏi ở cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Câu 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số lớn

12

12

35

30

42

49

Số bé

4

2

5

3

6

7

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ?

8

Số lớn gấp mấy lần số bé?

3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a. Sợi dây 32m dài gấp 8 lần sợi dây 4m.

b. Bao gạo 35kg nặng gấp 5 lần bao gạo 7kg.

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số gà mái gấp số gà trống số lần là:

56 : 7 = 8 (lần)

Đáp số: 8 lần

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số ki-lô-gam rau thu được ở thửa ruộng thứ hai là:

136 ⨯ 2 = 272 (kg)

Tổng số rau thu được ở cả hai thửa ruộng là:

136 + 272 = 408 (kg)

Đáp số: 408kg

Câu 4.

Số lớn

12

12

35

30

42

49

Số bé

4

2

5

3

6

7

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?

8

10

30

27

36

42

Số lớn gấp mấy lần số bé?

3

6

7

10

7

7

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 57: Bảng chia 8

Đánh giá bài viết
9 5.879
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm