Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 3: Các số có 5 chữ số

Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 3: Các số có 5 chữ số

Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 3: Các số có 5 chữ số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nhận biết được các số có 5 chữ số, cấu tạo thập phân của các số có 5 chữ số có các hàng chục nghìn, trăm, chục, đơn vị. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 138, 139 SGK Toán 3: Luyện tập làm quen với thống kê số liệu

Hướng dẫn giải bài các số có 5 chữ số – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 140, 141)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Viết lần lượt các số: 24312

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Hàng

Viết số

Đọc số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

6

8

3

5

2

68352

Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai

3

5

1

8

7

9

4

3

6

1

5

7

1

3

6

1

5

4

1

1

Hướng dẫn giải

Hàng

Viết số

Đọc số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

6

8

3

5

2

68352

Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai

3

5

1

8

7

35187

Ba mươi lăm nghìn một trăm tám mươi bảy

9

4

3

6

1

94361

Chìn mươi tư nghìn ba trăm sáu mươi mốt

5

7

1

3

6

57136

Năm mươi bảy nghìn một trăm ba mươi sáu

1

5

4

1

1

15411

Mười lăm nghìn bốn trăm mười một

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đọc các số: 23 116; 12 427; 3116; 82 427

Hướng dẫn giải

23 116: Hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu

12 427: Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

3116: Ba nghìn một trăm mười sáu

82 427: Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số: 60 000 -> 70 000 -> 80 000 -> 90 000

Điền lần lượt các số: 23 000 -> 24 000 -> 25 000 -> 26 000 -> 27 000

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 142 SGK Toán 3: Luyện tập các số có 5 chữ số

Đánh giá bài viết
39 3.528
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm