Giải Toán lớp 3 trang 55, 56: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 3 trang 55, 56: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - Luyện tập với lời giải hay chi tiết giúp các em học sinh biết cách thực hiện nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số; kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán một phép tính lớp 3. Mời các bạn xem toàn bộ lời giải Toán lớp 3 trang 55, 56 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

1. Giải Toán lớp 3 trang 55 tập 1

Toán lớp 3 trang 55 câu 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

\dfrac{\begin{align} & \,\,341 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,2 \\ \end{align}}{{}} \dfrac{\begin{align} & \,\,213 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,3 \\ \end{align}}{{}} \dfrac{\begin{align} & \,\,212 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,4 \\ \end{align}}{{}} \dfrac{\begin{align} & \,\,110 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,5 \\ \end{align}}{{}} \dfrac{\begin{align} & \,\,203 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,3 \\ \end{align}}{{}}

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Đáp án và Hướng dẫn giải:

\dfrac{\begin{align} & \,\,341 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,2 \\ \end{align}}{{\,\,682}} \dfrac{\begin{align} & \,\,213 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,3 \\ \end{align}}{{\,\, 639}} \dfrac{\begin{align} & \,\,212 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,4 \\ \end{align}}{{\,\, 848}} \dfrac{\begin{align} & \,\,110 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,5 \\ \end{align}}{{\,\, 550}} \dfrac{\begin{align} & \,\,203 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,3 \\ \end{align}}{{\,\, 609}}

Toán lớp 3 trang 55 câu 2

Đặt tính rồi tính:

a) 437 × 2 b) 319 × 3
205 × 4 171 × 5

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Lần lượt nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Đáp án và Hướng dẫn giải:

a) 437 × 2 = 874 b) 319 × 3 = 957
205 × 4 = 820 171 × 5 = 855

Toán lớp 3 trang 55 câu 3

Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 chuyến: 116 người

3 chuyến: ... người?

Muốn tìm lời giải ta lấy số người một chuyến bay chở được nhân với 3.

Đáp án và Hướng dẫn giải:

Số người chở được trên 3 chuyến bay là:

116 × 3 = 348 (người)

Đáp số: 348 người

Toán lớp 3 trang 55 câu 4

Tìm x

a) x : 7 = 101

b) x : 6 = 107

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Đáp án và Hướng dẫn giải:

a) x : 7 = 101

x = 101 × 7

x = 707

b) x : 6 = 107

x = 107 × 6

x = 642

2. Giải Toán lớp 3 trang 56 tập 1

Toán lớp 3 trang 56 câu 1

Điền số vào ô trống

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

Tích

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Tìm giá trị phép nhân hai thừa số đã cho rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Đáp án và Hướng dẫn giải:

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

Tích

846

630

840

964

850

Toán lớp 3 trang 56 câu 2

Tìm x:

a) x : 3 = 212

b) x : 5 = 141

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Đáp án và Hướng dẫn giải:

a) x: 3 = 212

x = 212 × 3

x = 636

b) x : 5 = 141

x = 141 × 5

x = 705

Toán lớp 3 trang 56 câu 3

Mỗi hộp có 120 cái kẹo. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu cái kẹo?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Một hộp: 120 cái kẹo

4 hộp: ... cái kẹo?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cái kẹo của một hộp nhân với 4.

Đáp án và Hướng dẫn giải:

Bốn hộp như thế có số cái kẹo là:

120 x 4 = 480 (cái kẹo)

Đáp số: 480 cái kẹo.

Toán lớp 3 trang 56 câu 4

Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 lít, người ta đã lấy ra 185l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 3 thùng

1 thùng: 125ℓ dầu

Lấy ra: 185ℓ

Còn lại: ? ℓ.

- Tìm số lít dầu có trong ba thùng bằng cách lấy số lít dầu của một thùng nhân với 3.

- Tìm số lít dầu còn lại bằng cách lấy số lít dầu của 3 thùng vừa tìm được trừ đi 185 lít.

Đáp án và Hướng dẫn giải:

Số lít dầu có trong 3 thùng là

125 × 3 = 375 (l)

Số lít dầu còn lại là:

375 – 185 = 190 (l)

Đáp số: 190 (lít)

Toán lớp 3 trang 56 câu 5

Viết (theo mẫu)

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 × 3 = 18

 

 

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

 

 

Hướng dẫn giải

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 × 3 = 18

12 × 3 = 36

24 × 3 = 72

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

12 : 3 = 4

24 : 3 = 8

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - Luyện tập

Với giải bài tập Toán lớp 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số trang 55, 56 hay, đã hướng dẫn các em sao cho các em dễ hiểu nhất. Bên cạnh lời giải vở bài tập Toán lớp 3 là bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết. Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức về số học và hình học trong chương trình Toán 3.

Bài tập Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Trên đây là: Giải Toán lớp 3 trang 55, 56: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - Luyện tập. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài tập Toán lớp 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, VnDoc cung cấp lời giải bài tập Toán lớp 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
86 21.674
Sắp xếp theo

Toán lớp 3 Chân trời - Tập 2

Xem thêm