Giải vở bài tập Toán 3 bài 54: Luyện tập Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 54

Giải vở bài tập Toán 3 bài 54: Luyện tập Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số trang 64 SBT Toán 3 tập 1 giúp các em học sinh Luyện tập các dạng bài nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số; kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán một phép tính. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6

7

8

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

4

Số bé bằng một phần mấy số lớn?

14

Câu 2. Có 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái?

Câu 3. Một bến xe có 40 ô tô, sau đó có 1/8 số ô tô rời bến xe. Hỏi ở bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

Câu 4. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 54

Hãy xếp thành hình sau:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 54

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6

7

8

Số lớn gấp mấy lần số bé?

4

5

6

5

8

7

Số bé bằng một phần mấy số lớn?

14

15

16

15

18

17

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 54

Bài giải

Số gà mái là:

6 + 24 = 30 (con)

Gà mái gấp gà trống số lần là:

30 : 6 = 5 (lần)

Vậy số gà trống bằng 1/5 số gà mái.

Đáp số: 1/5

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 54

Bài giải

Số ô tô rời bến là:

40 : 8 = 5 (ô tô)

Số ô tô còn lại trong bến là:

40 – 5 = 35 (ô tô)

Đáp số: 35 ô tô

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 54

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 55: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Đánh giá bài viết
26 3.144
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm