Giải vở bài tập Toán 3 bài 51: Bảng nhân 8

Giải vở bài tập Toán 3 bài 51

Giải vở bài tập Toán 3 bài 51: Phép nhân 8 trang 61 SBT Toán 3 tập 1 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em biết được ý nghĩa của phép nhân 8 và giải bài toán bằng phép nhân 8. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính:

8 ⨯ 1 8 ⨯ 6

8 ⨯ 2 8 ⨯ 7

8 ⨯ 3 8 ⨯ 8

8 ⨯ 4 8 ⨯ 9

8 ⨯ 5 8 ⨯ 10

Câu 2. Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

Câu 3. Lớp 3A có 3 tổ, mỗi tổ có 8 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn?

Câu 4. Tính nhẩm:

8 + 8 32 + 8 56 + 8

16 + 8 40 + 8 64 + 8

24 + 8 48 + 8 72 + 8

Câu 5. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải vở bài tập Toán 3

Hãy xếp thành hình sau:

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

8 ⨯ 1 = 8 8 ⨯ 6 = 48

8 ⨯ 2 = 16 8 ⨯ 7 = 56

8 ⨯ 3 = 24 8 ⨯ 8 = 64

8 ⨯ 4 = 32 8 ⨯ 9 = 72

8 ⨯ 5 = 40 8 ⨯ 10 = 80

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số cái bánh có trong 7 hộp là:

8 ⨯ 7 = 56 (cái)

Đáp số: 56 cái

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Lớp 3A có số bạn là:

8 ⨯ 3 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 bạn

Câu 4.

8 + 8 = 16 32 + 8 = 40 56 + 8 = 64

16 + 8 = 24 40 + 8 = 48 64 + 8 = 72

24 + 8 = 32 48 + 8 = 56 72 + 8 = 80

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 52: Luyện tập Bảng nhân 8

Đánh giá bài viết
23 6.237
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm