Giải Toán lớp 3 trang 167, 168: Luyện tập tiếp theo

Giải bài tập trang 167, 168 SGK Toán 3: Luyện tập tiếp theo với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có lời văn, bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết Toán lớp 3 tập 2 trang 167, 168.

Toán lớp 3 trang 167 bài 1

Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

12 phút: 3km

28 phút: ? km.

- Tìm thời gian đi 1km thì mất bao nhiêu phút.

- Tìm 28 phút đi được bao nhiêu ki-lô-mét bằng 28 chia cho số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

1 km đi hết số phút là:

12 : 3 = 4 (phút)

28 phút đi được số ki-lô-mét là:

28 : 4 = 7 (km)

Đáp số: 7 km.

Toán lớp 3 trang 167 bài 2

Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được 15 kg gạo?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

21kg gạo : 7 túi

15 kg gạo: ? túi.

- Tìm một túi đựng được bao nhiêu ki-lô-gam.

- Tìm số túi để được 15kg bằng cách lấy 15 chia cho số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là :

21 : 7 = 3 (kg)

Để được 15kg gạo thì số túi phải lấy là :

15 : 3 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi.

Toán lớp 3 trang 167 bài 3

Điền dấu nhân hoặc chia (x / :) thích hợp vào ô trống :

Toán lớp 3

Phương pháp giải:

Đặt dấu nhân hoặc chia vào ô trống rồi tính, nếu bằng kết quả đã cho thì đó là dấu cần điền; nếu không, em thay đổi vị trí các dấu để được phép tính đúng.

Chú ý: Nếu kết quả có giá trị nhỏ hơn số ban đầu thì em nên đặt phép tính chia vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a)

32 : 4 × 2 = 8 × 2 = 16

32 : 4 : 2 = 8 : 2 = 4

b)

24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

24 : 6 × 2 = 4 × 2 = 8

Toán lớp 3 trang 168 bài 4

Cho biết:

Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình

Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, 2 học sinh trung bình

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 22 học sinh khá, 1 học sinh trung bình

Lớp 3D có 8 học sinh giỏi, 19 học sinh khá, 3 học sinh trung bình

Hãy lập bảng theo mẫu rồi viết số thích hợp vào ô trống trong bảng?

Toán lớp 3 bài 4

Phương pháp giải:

- Đọc số liệu đã cho trong bài rồi lần lượt điền vào chỗ trống.

- Tính tổng giá trị các cột và các hàng rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 3 bài 4

Ngoài Giải Toán lớp 3 trang 167, 168: Luyện tập tiếp theo trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
93 20.859
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân trời - Tập 2

    Xem thêm