Toán lớp 3 trang 75, 76, 77 Tiền Việt Nam Chân trời sáng tạo

Toán lớp 3 trang 75, 76, 77 Tiền Việt Nam Chân trời sáng tạo giúp các em được củng cố các kiến thức để áp dụng vào hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 3 cũng như vận dụng vào thực tế.

>> Bài trước: Toán lớp 3 trang 74 Diện tích hình vuông Chân trời sáng tạo

Toán lớp 3 Tập 2 trang 75, 76 Thực hành

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 75 Bài 1

Đọc số ghi trên mỗi tờ tiền để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Toán lớp 3 trang 75, 76 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

2 000: hai nghìn.

5 000: năm nghìn.

10 000: mười nghìn.

20 000: hai mươi nghìn.

50 000: năm mươi nghìn.

100 000: một trăm nghìn.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 75 Bài 2

Đọc chữ ghi trên mỗi tờ tiền sau để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Toán lớp 3 trang 75, 76 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Đọc chữ:

200 000: hai trăm nghìn đồng.

500 000: năm trăm nghìn đồng.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 76 Bài 3

Đếm rồi nói (theo mẫu):

Toán lớp 3 trang 75, 76 Thực hành | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

a) Em thấy có 7 tờ 10 000 đồng, có tất cả 70 000 đồng.

b) Em thấy có 10 tờ 5 000 đồng, có tất cả 50 000 đồng.

c) Có tất cả một trăm nghìn đồng.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 76 Bài 4

Kiểm đếm số lượng các tờ tiền có trong bài 3.

Bảng thống kê các tờ tiền

Loại tiền

50000 đồng

20000 đồng

10000 đồng

5000 đồng

2000 đồng

1000 đồng

Số tiền

1 tờ

.?.

.?.

.?.

.?.

.?.

Lời giải:

Loại tiền

50000 đồng

20000 đồng

10000 đồng

5000 đồng

2000 đồng

1000 đồng

Số tiền

1 tờ

1 tờ

9 tờ

11 tờ

2 tờ

1 tờ

Toán lớp 3 Tập 2 trang 77 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 77 Bài 1

Nếu có 50000 đồng thì em mua được những đồ vật nào dưới đây?

Toán lớp 3 trang 77 Luyện tập | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Nếu có 50 000 đồng thì em mua được những đồ vật sau: hộp bút màu, con búp bê, truyện cổ tích, hộp nhạc hình công chúa màu hồng, bút chì, gọt bút chì, xe đồ chơi, dây nhảy.

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 77 Bài 2

Giá tiền 1 kg cà chua là 17000 đồng. Với số tiền 50000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua không?

Lời giải:

2 ki-lô-gam cà chua có giá:

17 000 x 2 = 34 000 (đồng)

Vì 34 000 đồng < 50 000 đồng nên với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua.

Toán lớp 3 Tập 2 trang 77 Vui học

Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 77 Bài Vui học

Có thể lấy được các tờ tiền nào để vừa đúng giá tiền mỗi đồ vật?

Toán lớp 3 trang 77 Vui học | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

a) Chiếc áo có giá 75 000 đồng:

- Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng.

- Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng.

- Có thể lấy 2 tờ 20 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng.

b) Chiếc váy có giá 99 000 đồng:

- Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1 000

- Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng, 1 tờ 10 000 đồng, 3 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1 000

- Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng, 3 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1 000

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 3 trang 78, 79 Ôn tập các số trong phạm vi 100000 Chân trời sáng tạo

-------

Ngoài Toán lớp 3 trang 75, 76, 77 Tiền Việt Nam Chân trời sáng tạo, các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ Giải Toán lớp 3 tập 2 sách Chân trời sáng tạo; Trắc nghiệm Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo; Bài tập cuối tuần lớp 3 Chân trời sáng tạo; Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 161
Sắp xếp theo

Toán lớp 3 Chân trời - Tập 2

Xem thêm