Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 3: Tiền Việt Nam

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 3: Tiền Việt Nam

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 3: Tiền Việt Nam bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách nhận biết các tờ giấy bạc: 20,000; 50.000; 100.000; bước đầu biết đổi tiền, biết làm tính trên các đơn vị là đồng. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 3: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Hướng dẫn giải bài Tiền Việt Nam – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền?

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

a) 50 000 đồng

b) 90 000 đồng

c) 90 000 đồng

d) 100 000 đồng

e) 50 700 đồng

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:

50 000 – (15 000 + 25 000) = 10 000 đồng

Đáp số 10 000 đồng

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mỗi cuốn vở giá 12 000 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trong bảng:

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

2 cuốn = 24 000 đồng

3 cuốn = 36 000 đồng

4 cuốn = 48 000 đồng

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết số thích họp vào ô trống

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10 000 đồng

20 000 đồng

50 000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

100 000 đồng

70 000 đồng

Hướng dẫn giải

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10 000 đồng

20 000 đồng

50 000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

0, 1

2, 4

1

100 000 đồng

1

2

1, 2

70 000 đồng

0, 1

1, 3

1

Hình ảnh tiền Việt Nam:

Tiền Việt Nam

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 159, 160 SGK Toán 3: Luyện tập

Đánh giá bài viết
40 11.860
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm