Giải Toán lớp 3 trang 158, 159: Tiền Việt Nam

Giải Toán lớp 3 trang 158, 159: Tiền Việt Nam bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách nhận biết các tờ giấy bạc: 20,000; 50.000; 100.000; bước đầu biết đổi tiền, biết làm tính trên các đơn vị là đồng. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải Toán lớp 3 trang 158 bài 1

Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền?

Giải bài tập trang 158, 159 SGK Toán 3

Đáp án:

Ví A đựng số tiền là:

10000 + 20000 + 20000 = 50000 (đồng)

Ví B đựng số tiền là:

10000 + 20000 + 50000 + 10000 = 90000 (đồng)

Ví C đựng số tiền là:

20000 + 50000 + 10000 + 10000 = 90000 (đồng)

Ví D đựng số tiền là:

10000 + 2000 + 500 + 2000 = 14500 (đồng)

Ví E đựng số tiền là:

50000 + 500 + 200 = 50700 (đồng).

Giải Toán lớp 3 trang 158 bài 2

Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Tóm tắt:

Tóm tắt:

Cặp sách: 15 000 đồng

Bộ quần áo: 25 000 đồng

Mẹ đưa: 50 000 đồng

Trả lại: ... đồng ?

Bài giải:

Cách 1:

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:

50 000 – (15 000 + 25 000) = 10 000 đồng

Đáp số 10 000 đồng

Cách 2:

Số tiền mà mẹ phải trả để mua cặp và quần áo cho Lan là:

15000 + 25000 = 40000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền thừa là:

50000 - 40000 = 10000 (đồng)

Đáp số: 10000 đồng

Giải Toán lớp 3 trang 158 bài 3

Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng:

Số cuốn vở

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

4 cuốn

Thành tiền

1200 đồng

Đáp án:

2 cuốn vở có giá tiền là:

1200 x 2 = 2400 (đồng)

3 cuốn vở có giá tiền là:

1200 x 3 = 3600 (đồng)

4 cuốn vở có giá tiền là:

1200 x 4 = 4800 (đồng)

Số cuốn vở

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

4 cuốn

Thành tiền

1200 đồng

2400 đồng

3600 đồng

4800 đồng

Giải Toán lớp 3 trang 159 bài 4

Viết số thích hợp vào ô trống

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10 000 đồng

20 000 đồng

50 000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

100 000 đồng

70 000 đồng

Đáp án:

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10 000 đồng

20 000 đồng

50 000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

90 000 đồng

0, 1

2, 4

1

100 000 đồng

1

2

1, 2

70 000 đồng

0, 1

1, 3

1

Hình ảnh tiền Việt Nam

Tiền Việt Nam

A. Tiền giấy

1. Giấy bạc 500.000 đồng.

- Ngày phát hành: 17/12/2003

- Kích thước: 152mm x 65mm.

- Giấy in: Polymer.

- Màu sắc tổng thể: Màu lơ tím sẫm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 500.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Tiền Việt Nam

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên - Mệnh giá 500.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

2. Giấy bạc 200.000 đồng.

- Ngày phát hành: 30/8/2006

- Kích thước: 148mm x 65mm.

- Giấy in: Polymer.

- Màu sắc tổng thể: Đỏ nâu.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 200.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh vịnh Hạ Long - Mệnh giá 200.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Hình ảnh tiền Việt Nam 200

3. Giấy bạc 100.000 đồng (loại mới in trên polymer).

- Ngày phát hành: 01/9/2004

- Kích thước: 144mm x 65mm.

- Giấy in: giấy Polymer, có độ bền cao, không ảnh hưởng đến môi trường, có yếu tố bảo an đặc biệt như cửa sổ trong suốt, có hình ẩn hoặc hình dập nổi trong cửa sổ.

- Màu sắc: Nhìn tổng thể hoa văn trang trí và nội dung mặt trước và mặt sau màu xanh lá cây đậm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 100.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Hình ảnh tiền Việt Nam

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh văn miếu - Quốc Tử giám - Mệnh giá 100.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

4. Giấy bạc 50.000 đồng (loại mới in trên polymer).

- Ngày phát hành: 17/12/2003

- Kích thước: 140mm x 65mm.

- Giấy in: Polymer.

- Màu sắc tổng thể: Màu nâu tím đỏ.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 50.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Hình ảnh tiền Việt Nam

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh Huế - Mệnh giá 50.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

5. Giấy bạc 20.000 đồng (loại mới in trên polymer).

- Ngày phát hành: 17/5/2006

- Kích thước: 136mm x 65mm.

- Giấy in: Polymer.

- Màu sắc tổng thể: Màu xanh lơ đậm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Hình ảnh tiền Việt Nam

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh Chùa Cầu, Hội An, Quảng Nam - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

6 . Giấy bạc 10.000 đồng.

- Ngày phát hành: 30/8/2006

- Kích thước: 132mm x 60mm.

- Giấy in: Polymer.

- Màu sắc tổng thể: Màu nâu đậm trên nền màu vàng xanh.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Hình ảnh tiền Việt Nam

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Cảnh khai thác dầu khí - Mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

7 . Giấy bạc 5.000 đồng.

- Ngày phát hành: 15/01/1993

- Kích thước: 134mm x 6 4mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu xanh lơ sẫm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 5.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 Giấy bạc 5.000 đồng

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh thuỷ điện Trị An - Mệnh giá 5.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

8 . Giấy bạc 2.000 đồng.

- Ngày phát hành: 20/10/1989

- Kích thước: 134mm x 65mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu nâu sẫm.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 2.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 Giấy bạc 2.000 đồng

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Xưởng dệt - Mệnh giá 2.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

9 . Giấy bạc 1.000 đồng.

- Ngày phát hành: 20/10/1989

- Kích thước: 134mm x 65mm.

- Giấy in: Cotton.

- Màu sắc tổng thể: Màu tím.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 1.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

 Giấy bạc 1.000 đồng

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Cảnh khai thác gỗ - Mệnh giá 1.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 159, 160 SGK Toán 3: Luyện tập

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải Toán lớp 3 trang 158, 159: Tiền Việt Nam. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
101 27.678
Sắp xếp theo
    Toán lớp 3 tập 2 CTST Xem thêm