Giải Toán lớp 3 trang 6: Luyện tập

Giải Toán lớp 3 trang 6: Luyện tập là tài liệu hay để học tập, ôn luyện, nhằm củng cố những kiến thức về môn Toán, hình thành được tư duy, logic trong quá trình học Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải lớp 3.

>>> Bài trước: Giải Toán lớp 3 trang 5, 6: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 1 trang 6 Toán lớp 3

\dfrac{\begin{align} & \,\,\,367 \\ & + \\ & \,\,\,120 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,487 \\ & + \\ & \,\,\,302 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,85 \\ & + \\ & \,\,\,72 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,108 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,75 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,}

Phương pháp giải:

Cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\dfrac{\begin{align} & \,\,\,367 \\ & + \\ & \,\,\,120 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,\bf 487}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,487 \\ & + \\ & \,\,\,302 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\, \bf 789}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,85 \\ & + \\ & \,\,\,72 \\ \end{align}}{\,\,\, \bf 157}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,108 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,75 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\bf 183}

Bài 2 trang 6 Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125b) 93 + 58
487 + 130168 + 503

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a, \dfrac{\begin{align} & \,\,\,367 \\ & + \\ & \,\,\,125 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\, \bf 492}b, \dfrac{\begin{align} & \,\,\,93 \\ & + \\ & \,\,\,58 \\ \end{align}}{\,\, \bf 151}
\dfrac{\begin{align} & \,\,\,487 \\ & + \\ & \,\,\,\,130 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\, \bf 617}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,168 \\ & + \\ & \,\,\,503 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\, \bf 671}

Bài 3 trang 6 Toán lớp 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có: 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: .... l dầu?

Phương pháp giải:

- Đọc các thông tin và xác định các số đã cho và yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của thùng thứ nhất cộng với số lít dầu của thùng thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Cả hai thùng có số lít dầu là:

125 + 135 = 260 (l dầu)

Đáp số: 260 l dầu

Bài 4 trang 6 Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 310 + 40 =

150 + 250 =

450 - 150 =

b) 400 + 50 =

305 + 45 =

515 - 15 =

c) 100 - 50 =

950 - 50 =

515 - 415 =

Phương pháp giải:

Tìm giá trị các phép tính mà không cần đặt tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 310 + 40 = 350

150 + 250 = 400

450 - 150 = 300

b) 400 + 50 = 450

305 + 45 = 350

515 - 15 = 500

c) 100 - 50 = 50

950 - 50 = 900

515 - 415 = 100.

>>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 3 trang 7, 8: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

......................................................

Giải Toán lớp 3 trang 6 giúp các em luyện tập và ôn các kiến thức đầu năm học. Việc học và ôn tập không chỉ được thực hiện trong thời gian các em học tập trên nhà trường mà còn được ôn luyện ngay trong thời gian nghỉ hè, vì vậy, các phụ huynh có thể lựa chọn các bài tập ôn hè môn Toán lớp 3 để con em mình có cơ hội ôn tập tốt nhất, những bài tập ôn hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4 bám sát được những nội dung kiến thức mà các em học sinh lớp 3 đã được học.

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4 là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô, phụ huynh và các em học sinh. Tài liệu ôn tập hè lớp 3 này giúp các em hệ thống lại kiến thức và chuẩn bị nền tảng cho chương trình lớp trên.

Tất cả các tài liệu trên được sắp xếp và trình bày khoa học, giúp các em ôn luyện và rèn luyện các kiến thức cơ bản trong SGK. Ngoài Giải Toán lớp 3 trang 6: Luyện tập, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm bài tập Toán lớp 3 có cả chuyên đề dành cho các em có năng lực học trung bình và có những chuyên đề dành cho học sinh khá, giỏi, tùy vào năng lực học tập của các em mà các thầy cô và phụ huynh có thể lựa chọn những bài tập phù hợp nhằm giúp các em có thể nâng cao hiệu quả học tập của mình.

Đánh giá bài viết
8 1.488
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân Trời, Kết Nối, Cánh Diều

    Xem thêm