Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3: Bảng chia 9 - Luyện tập

Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3: Bảng chia 9 - Luyện tập

Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3: Bảng chia 9 - Luyện tập với hướng dẫn giải và đáp án chi tiết. Lời giải hay bài tập toán 3 này sẽ giúp các em học sinh hiểu cách lập bảng chia 9 từ bảng nhân 9, cách dùng bảng chia 9 trong luyện tập, thực hành một cách chính xác và đầy đủ hơn.

Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3: Gam - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài Bảng chia 9 (bài 1, 2, 3, 4 SGK trang 68)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

18 : 9 = 27 : 9 = 54 : 9 = 63 : 9 =

45 : 9 = 72 : 9 = 36 : 9 = 63 : 7 =

9 : 9 = 90 : 9 = 81 : 9 = 72 : 8 =

Hướng dẫn giải

18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 54 : 9 = 7 63 : 9 = 7

45 : 9 = 5 72 : 9 = 8 36 : 9 = 3 63 : 7 = 9

9 : 9 = 1 90 : 9 = 10 81 : 9 = 9 72 : 8 = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

9 × 5 = 9 × 6 = 9 × 7 = 9 × 8 =

45 : 9 = 54 : 9 = 63 : 9 = 72 : 9 =

45 : 5 = 54: 6 = 63: 7 = 72 : 8 =

Hướng dẫn giải

9 × 5 = 45 9 × 6 = 54 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72

45 : 9 = 5 54 : 9 = 7 63 : 9 = 7 72 : 9 = 8

45 : 5 = 9 54: 6 = 9 63: 7 = 9 72 : 8 = 9

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 45 kg gạo chia đều cho 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

Hướng dẫn giải

Mỗi túi có số kg gạo là:

45 : 9 = 5 kg gạo

Đáp số: 5 kg gạo

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 45 kg gạo chia đều cho các túi, mỗi túi 9 kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Hướng dẫn giải

Có số túi gạo là:

45 : 9 = 5 túi gạo

Đáp số: 5 túi gạo

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Bảng chia 9 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 69)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

9 × 6 = 9 × 7 = 9 × 8 = 9 × 9 =

54 : 9 = 63 : 9 = 72 : 9 = 81 : 9 =

18 : 9 = 27 : 9 = 36 : 9 = 45 : 9 =

18 : 2 = 27 : 3 = 36 : 4 = 45 : 5 =

Hướng dẫn giải

9 × 6 = 54 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72 9 × 9 = 81

54 : 9 = 6 63 : 9 = 7 72 : 9 = 8 81 : 9 = 9

18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 36 : 9 = 4 45 : 9 = 5

18 : 2 = 9 27 : 3 = 9 36 : 4 = 9 45 : 5 = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Số bị chia

27

27

63

63

Số chia

9

9

9

9

Thương

3

3

7

7

Hướng dẫn giải

Số bị chia

27

27

27

63

63

63

Số chia

9

9

9

9

9

9

Thương

3

3

3

7

7

7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được 1/9 số nhà đó. Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Hướng dẫn giải

Số ngôi nhà đã xây là:

36 : 9 = 4 (ngôi nhà).

Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

36 – 4 = 32 (ngôi nhà).

Đáp số: 32 ngôi nhà

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tìm 1/9 ô vuông của mỗi hình

Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Hình a có 18 ô vuông.Vậy 1/9 ô vuông của hình a là:

18 : 9 = 2 (ô vuông)

Hình b có 18 ô vuông. Vậy 1/9 số ô vuông của hình b là:

18 : 9 = 2 (ô vuông).

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Ngoài hướng dẫn giải bài tập Toán 3, chúng tôi còn cung cấp lời giải vở bài tập toán lớp 3 nhằm giúp các em học sinh học tốt hơn. Mời các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
37 8.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm