Giải Toán lớp 3 trang 68, 69: Bảng chia 9 - Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 3 trang 68, 69 SGK Toán 3: Bảng chia 9 - Luyện tập với hướng dẫn giải và đáp án chi tiết. Lời giải hay bài tập toán 3 này sẽ giúp các em học sinh hiểu cách lập bảng chia 9 từ bảng nhân 9, cách dùng bảng chia 9 trong luyện tập, thực hành một cách chính xác và đầy đủ hơn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Giải Toán lớp 3 trang 68

Toán lớp 3 trang 68 câu 1

Tính nhẩm:

18 : 9 =27 : 9 =54 : 9 =63 : 9 =
45 : 9 =72 : 9 =36 : 9 =63 : 7 =
9 : 9 =90 : 9 =81 : 9 =72 : 8 =

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của phép chia rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

18 : 9 = 227 : 9 = 354 : 9 = 763 : 9 = 7
45 : 9 = 572 : 9 = 836 : 9 = 363 : 7 = 9
9 : 9 = 190 : 9 = 1081 : 9 = 972 : 8 = 9

Toán lớp 3 trang 68 câu 2

Tính nhẩm:

9 × 5 =9 × 6 =9 × 7 =9 × 8 =
45 : 9 =54 : 9 =63 : 9 =72 : 9 =
45 : 5 =54: 6 =63: 7 =72 : 8 =

Phương pháp giải:

- Nhẩm giá trị phép tính nhân.

- Điền nhanh kết quả của hai phép tính chia liên quan.

Hướng dẫn giải

9 × 5 = 459 × 6 = 549 × 7 = 639 × 8 = 72
45 : 9 = 554 : 9 = 763 : 9 = 772 : 9 = 8
45 : 5 = 954: 6 = 963: 7 = 972 : 8 = 9

Toán lớp 3 trang 68 câu 3

Có 45 kg gạo chia đều cho 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

9 túi : 45kg

1 túi: ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng gạo đang có chia đều cho 9.

Hướng dẫn giải

Mỗi túi có số kg gạo là:

45 : 9 = 5 kg gạo

Đáp số: 5 kg gạo

Toán lớp 3 trang 68 câu 4

Có 45 kg gạo chia đều cho các túi, mỗi túi 9 kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

9kg : 1 túi

45kg:... túi ?

Muốn tìm số túi ta lấy 45 chia cho 9.

Hướng dẫn giải

Có số túi gạo là:

45 : 9 = 5 túi gạo

Đáp số: 5 túi gạo

2. Giải Toán lớp 3 trang 69

Toán lớp 3 trang 69 câu 1

Tính nhẩm:

9 × 6 =9 × 7 =9 × 8 =9 × 9 =
54 : 9 =63 : 9 =72 : 9 =81 : 9 =
18 : 9 =27 : 9 =36 : 9 =45 : 9 =
18 : 2 =27 : 3 =36 : 4 =45 : 5 =

Phương pháp giải:

Nhẩm tìm giá trị của phép nhân và phép chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

9 × 6 = 549 × 7 = 639 × 8 = 729 × 9 = 81
54 : 9 = 663 : 9 = 772 : 9 = 881 : 9 = 9
18 : 9 = 227 : 9 = 336 : 9 = 445 : 9 = 5
18 : 2 = 927 : 3 = 936 : 4 = 945 : 5 = 9

Toán lớp 3 trang 69 câu 2

Số?

Số bị chia

27

27

63

63

Số chia

9

9

9

9

Thương

3

3

7

7

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

Số bị chia

27

27

27

63

63

63

Số chia

9

9

9

9

9

9

Thương

3

3

3

7

7

7

Toán lớp 3 trang 69 câu 3

Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được \frac{1}{9} số nhà đó. Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Kế hoạch : 36 ngôi nhà.

Đã làm : 1919 số ngôi nhà

Còn lại : ... ngôi nhà?

- Tính số ngôi nhà đã xây dựng ta lấy số ngôi nhà cần xây theo dự định chia cho 9.

- Lấy số ngôi nhà theo dự định trừ đi số ngôi nhà đã làm.

Hướng dẫn giải

Số ngôi nhà đã xây là:

36 : 9 = 4 (ngôi nhà).

Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

36 – 4 = 32 (ngôi nhà).

Đáp số: 32 ngôi nhà

Toán lớp 3 trang 69 câu 4

Tìm \frac{1}{9} ô vuông của mỗi hình

Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông của mỗi hình.

- Lấy số vừa đếm được chia cho 9.

Hướng dẫn giải

Hình a có 18 ô vuông.Vậy \frac{1}{9} ô vuông của hình a là:

18 : 9 = 2 (ô vuông)

Hình b có 18 ô vuông. Vậy \frac{1}{9} số ô vuông của hình b là:

18 : 9 = 2 (ô vuông).

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Trên đây là: Giải Toán lớp 3 trang 68, 69: Bảng chia 9 - Luyện tập. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài tập Toán lớp 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, VnDoc cung cấp lời giải bài tập Toán lớp 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
44 13.155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm